NL FR EN
×

Projecten van SIB


 

 

SOLFA

Solfa is het solidariteitsfonds voor Afrikaanse vrouwen

 • investeert in gezondheid / d.m.v. het fistelprogramma in RD Congo
 • investeert in welzijn / d.m.v. het bouwen van ecologische ovens in Rwanda
 • investeert in werklust / d.m.v. landbouw microkredietverlening in RD Congo
 • investeert in autofinanciering / d.m.v. sojamelk-unit in RD Congo.

Het fistelprogramma van Solfa-International vzw:

Met het genitaal fistelprogramma in Kisantu (provincie Bas-Congo) dragen wij zorg voor de meest verstotene,  de meest geïsoleerde onder de Afrikaanse vrouwen. Sinds de oprichting in 2007 werden  al een 200 jonge vrouwen die incontinent waren door een genitale fistel met succes behandeld. Er werd ook een lokale arts in de fistelchirurgie opgeleid en een lokale  verpleegster te werk gesteld om de fistelpatiënten te begeleiden. Zoveel mogelijk vrouwen kunnen helpen met een hersteloperatie blijft belangrijk, maar preventie van het euvel door het  verspreiden van educatief materiaal en het oprichten van opvanghuizen waar hoogzwangere risicopatiënten veilig de bevalling kunnen afwachten, is ons nieuwe streefdoel.  

Dank zij de steun van vzw Soroptimist International België, van het Actiefonds Soroptimist International Europa en van zo vele Belgische clubs,  hebben wij onze eerste home opgericht. Het wordt tevens een transit huis waar onze behandelde patiënten enkele dagen kunnen rusten vooraleer ze terug naar hun afgelegen dorpen vertrekken .  

Meer info over Solfa projecten is terug te vinden op de website www.solfanet.org

 

MEDECINS DU DESERT

Vzw Médecins du Désert is een vrijwilligersvereniging voor de minstbedeelden in Afrika met staar en fistels. 

De vzw werd in 2002 opgericht  en gedurende de eerste jaren, organiseerden ze oogheelkundige missies ter plaatse in Noord en Centraal Afrika en in Azië .

In 2008 zochten de verantwoordelijken van MDD om hun acties te diversifiëren. Op dat ogenblik kruiste hun pad zich met dat van de Soroptimisten van Luik.  Samen hebben ze het plan opgevat voor een gezamenlijke activiteit, namelijk de operatie “Fistula” in Centraal Afrika.

Dank zij de gift van vzw Soroptimist International België  in 2010 werden een 40-tal vrouwen geopereerd en breidde het opleidingsprogramma uit.

Voor meer informatie:  http://www.medecinsdudesert.com


ICHR

ICRH is een multidisciplinair centrum van de Universiteit Gent, binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

 • ICRH  implementeert naast onderzoeksactiviteiten verschillende projecten in Europa, Afrika, Latijns Amerika en Azië met de focus op het ontwikkelen van trainingsprogramma’s en acties ter verdediging van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
 • ICRH pleit voor het erkennen van reproductieve gezondheid als basis mensenrecht voor iedere man en vrouw.
 • ICRH geeft extra aandacht aan de invloed van gender ongelijkheden op de seksuele en reproductieve gezondheid van individuen.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van vzw Soroptimist International België kregen zij een gift van € 7500 .

 Voor meer informatie: http://www.icrh.org

 

ZIJN

Vzw ZIJN is werkzaam op het gebied van geweld binnen vertrouwensrelaties

 Heel wat specifieke deelthematieken  verdienen de nodige aandacht.

 • vzw Zijn  investeert in tal van activiteiten om dit geweld uit de taboesfeer te halen.
 • vzw Zijn  organiseert enkele malen per jaar vormingen en studiedagen om meer inzicht te krijgen in de aanpak van de problematiek.
 • vzw Zijn wil ook wegen op het beleid zodat het thema steeds terugkeert op de politieke agenda en de beleidsmakers hun verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak van de problematiek.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van vzw Soroptimist International België kregen zij een gift van € 7500.

Dit jaar verleende Soroptimist International België haar steun aan :

1. Project seksueel geweld

Uit onderzoek blijkt dat vooral studenten slachtoffer worden van seksueel geweld, daarom ontwikkelt vzw Zijn hieromtrent een tweetalige preventiecampagne specifiek gericht naar hen. De bedoeling is om jongeren op een positieve manier aan te sporen om op het geweld te reageren. De jongeren krijgen de kans om zelf de campagne te ontwikkelen(gemaakt door studenten voor studenten). De zoektocht naar de beste campagne gebeurt via een prijsvraag aan universiteiten, hogescholen en kunstscholen over heel België. Vzw Soroptimist International België steunt deze campagne met een gift van € 6000.

2. Project doodgraag

Vzw Zijn werkt in samenwerking met Ernst Löw en Deborah Ostrega aan een project rond familiaal geweld door concerten te organiseren. Deze concerten, ontwikkeld rond liefde, relaties en familiaal geweld zijn bestemd voor een breed publiek. Bedoeling is om familiaal geweld bespreekbaar te maken. Alsook om mensen in een situatie van familiaal geweld duidelijk te maken dat ze er niet alleen voor staan en dat er steeds een uitweg mogelijk is. Vzw Soroptimist International België steunt dit project met een gift van € 3000.

 Voor meer informatie: www.vzwzijn.be

 

PRAXIS

Praxis is een vzw die gespecialiseerd is in het begeleiden van plegers van huiselijk geweld.

 • Praxis is gestart, in het kader van alternatieve justitiële maatregelen, met de begeleiding van plegers van huiselijk geweld.
 • Praxis biedt haar diensten aan de geweldplegers aan, al dan niet onder justitioneel mandaat, in Franstalig België.
 • Praxis werkt alleen met geweldplegers, oefent echter haar werk uit in een intersectoraal samenwerkingsprogramma en werkt permanent samen met de CVFE (Centrum tegen geweld en uitsluiting, solidair aan vrouwen).

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van vzw Soroptimist International België kregen zij een gift van € 7500.

 Voor meer informatie: www.asblpraxis.be

 

PAYOKE

Vzw Payoke is een niet-gouvernementele organisatie die strijdt tegen het verhandelen en uitbuiten van mensen. 

 •  Payoke legt na een eerstelijnsopvang, begeleiding en bescherming van de slachtoffers, nationale en    internationale netwerken bloot, in samenwerking met justitie-en politiediensten. 
 •  Payoke biedt juridische, administratieve en psychosociale ondersteuning, residentieel of ambulant. 
 • Payoke biedt aan de slachtoffers een veilige leefomgeving.

De samenwerking tussen Patsy Sörensen, bezieler van Payoke en vzw Soroptimist International België  kwam tot stand dankzij het thema ‘Against Trafficking of Human Beings’. De clubs werden gesensibiliseerd voor het probleem van mensenhandel en mensenslavernij.

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van vzw Soroptimist International België werd een prijs van 15.000 uitgereikt aan Patsy Sörensen,oprichter, directeur en drijvende kracht achter Payoke.

Dit geld werd gebruikt om de campagne "Loverboys" te ontwikkelen.

 

Voor meer informatie: www.payoke.be


Site designed by UltiNova