NL FR EN
×

Waar zijn we vertegenwoordigd ?


RAAD VAN EUROPA

De Raad van Europa werd in 1949 opgericht en is gevestigd te Straatsburg. De Raad van Europa heeft tot opdracht de rechten van de mens, de democratie en de rechtsstaat in Europa te verdedigen.

De Parlementaire Vergadering is de stuwende kracht van de organisatie. Haar directieven bereiken de 47 lidstaten via conventies en resoluties. Hierdoor beïnvloedt de Raad van Europa het leven van meer dan 800 miljoen Europeanen

Voor meer details over de werking van de Raad van Europa, bezoek haar uitgebreide webpagina www.coe.int

 

EUROPEAN WOMEN'S LOBBY

 

http://www.soroptimist.be/intranet/ckeditor/ckfinder/userfiles/images/european%20lobby.png

De "European Women’s lobby" (EWL) is met haar meer dan 2.000 organisaties-leden, de belangrijkste vrouwenorganisatie in de Europese Unie.

De EWL werd in 1990 opgericht en het secretariaat is gevestigd in Brussel.

De EWL verdedigt de rechten van de vrouw en streeft naar de realisatie van gelijkheid van vrouwen en mannen op Europese schaal. Zij is actief op diverse domeinen zoals het streven naar economische en sociale gelijkheid voor vrouwen en mannen, meer vrouwen in de besluitvorming, de strijd tegen geweld op vrouwen, de verscheidenheid van vrouwen, enz.

www.womenlobby.org 

Lees hier de EWL-News letter !

 

ORGANISATIE VOOR VEILIGHEID EN SAMENWERKING IN EUROPA

 

http://www.soroptimist.be/intranet/ckeditor/ckfinder/userfiles/images/osce.png

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa is met 56 deelnemende staten in Europa, Centraal-Azië en Noord-Amerika de grootste regionale "veiligheidsraad".

De "OSCE" signaleert tijdig oplopende spanningen tussen landen, betracht conflicten te voorkomen, crisissituaties te bedwingen alsook de postconflict situatie te beheersen en te verbeteren. Zij beschouwt veiligheid in drie dimensies – politiek-militair, economisch-ecologisch en de menselijke factor – en behandelt een uitgebreid gamma van vragen en problemen gelieerd aan de veiligheidssituatie, zoals maatregelen tot herstel van vertrouwen en veiligheid, de rechten van de mens, de rechten van nationale minderheden, de politiestrategie.

Voor verdere informatie, Raadpleeg de webpagina www.osce.org            

 

 

 


Site designed by UltiNova