NL FR EN

Voorzitter 2015-2017


SIE voorzitter 2015-2017 : Elisabetta de FRANCISIS

Elisabetta de Franciscis, SIE Voorzitter 2015-2017, begon aan een academische carrière na haar universitaire studies in zowel Italië als de Verenigde Staten, geboorteland van haar moeder. Doctor in de Politieke Wetenschappen is zij ook titularis van een MA in de Internationale Politiek ("summa cum laude") en van een licentie  in vreemde talen (Frans en Engels).

Momenteel is zij buitengewoon hoogleraar Vergelijkend Publiekrecht aan de Federico II Universiteit van Napels.

Sinds 1993 is ze lid van Club Caserta, Italië.

In 2009 versterkte ze de rangen van het SIE team als voorzitter Commissie statuten, functie die zij daarvoor vervulde in de Italiaanse Unie van Soroptimist International.

 

E-mail : medefra@tin.it

 

Thema van de SIE voorzitter

Educate  Empower  Enable  

Elisabetta de Fransiscis richt haar programma op het global project “Educate to lead” van Soroptimist International. Dit project op lange termijn (10 jaar) gekozen door de clubs,  werd  gelanceerd in 2011 op de SI Conventie in Montreal .

Met behoud van onze tradities en waarden, wil zij dat wij vorderingen maken op moderniteit in onze snel evoluerende maatschappij.

Door middel van onderwijs wil ze :

  • dat niet-bevoorrechte vrouwen toegang krijgen tot betere levensomstandigheden
  • een platform creëren om vrouwen kansen te geven voor meer persoonlijke ontwikkeling en om hun toekomst zelf in handen te nemen.
  • STEM richtingen promoten bij meisjes
  • vrouwen beschermen tegen geweld

Technologie, wetenschap en economie zijn gebieden waar Soroptimisten een rol moeten spelen zodat vrouwen daar niet langer kansen laten liggen.

 

Iedere Soroptimist-doelstelling bevat een  educatief component.

 

In het spoor van haar voorgangster mikt ze via een meer gerichte communicatie en visibiliteit op een vlottere ledenwerving en ledenbehoud en heeft tot doel onze organisatie beter te positioneren.