NL FR EN

Historiek


Een buitengewone vrouw, een pionier in de Esthetische Chirurgie, een stichtend Voorzitter van de vrouwenbeweging Soroptimist in Europa.

Dr Suzanne Noël, stichter van Soroptimist Europa, werd in 1878 geboren in Laon (Frankrijk) in  een familie uit de gegoede burgerij. Ze stierf in Parijs in 1954.

In 1905 begint ze geneeskunde te studeren en zeer snel ontdekt  ze de dermatologie en  nieuwe helingstechnieken, de voedingsbodem van haar roeping  als esthetisch chirurg. Dank zij die ervaring werkt ze tijdens WO II aan het helen van gezichten van  verzetstrijders en van joden. Na de oorlog ontfermt ze zich over wie ontsnapten uit de concentratiekampen, om de sporen van hun ballingschap weg te werken.

In 1923, een jaar na het overlijden van haar enige dochter, ontmoet ze Stuart Morrow,  professionele organisator van service clubs voor mannen. Hij geeft terug zin aan haar leven door haar in contact te brengen met Soroptimist. In 1924 sticht ze de eerste Europese club ; aanvankelijk in een vijandige sfeer maar door haar faam slaagt ze erin vooraanstaande leden aan te trekken.

Tussen 1925 en 1938 reist ze de wereld rond om voordrachten te geven. Zo vormt ze de basis van de oprichting van talrijke Soroptimist clubs in Den Haag, Amsterdam, Milaan, Wenen, Berlijn, Antwerpen, Genève, de Baltische landen, Oslo, Boedapest, Peking en Tokyo.

In 1930 sticht ze de eerste Europese Federatie van Soroptimist International. Ze wordt er ook meteen de eerste voorzitter van. Na de bevrijding in 1944 helpt ze aan de heropening van de clubs die wegens het Naziregime werden gesloten. In 1948 overhandigt ze de charter aan de club van Istanboel, de eerste club in een moslimland. 

Dr Suzanne Noël heeft een groot deel van haar leven geijverd voor het respecteren van de mensenrechten over de grenzen heen, voor de erkenning van de rechten van de vrouw en de bescherming van de meisjes in het bijzonder.