NL FR EN
×

Strategie & Organisatie


SIE Strategisch Model

 

Strategie en organisatie

Teneinde duurzaam te werken aan de groei van de organisatie, niet alleen in ledenaantal maar ook in engagement en tevredenheid van de leden, kwam er in 2011 vanuit SI een heel sterk signaal om meer strategisch te denken en te handelen.

Sinds 2012 heeft binnen SIE een task-force aan een strategisch model gewerkt dat in 2013 geïmplementeerd werd op SIE niveau en als voorbeeld voor alle unies binnen SIE moet dienen.

Het organisatorisch model is zo opgevat dat de verticaliteit van een klassiek hiërarchisch bestuur verlaten wordt voor een in mekaar passende driehoeksstructuur. Bedoeling is de talenten, competenties en professionele bekwaamheid van de leden van een bestuur ,ongeacht hun functiebeschrijving , optimaal aan bod te laten komen om de organisatie synergetisch te versterken.

Korte toelichting van de driehoekstructuur van het organisatorisch model

Driehoek programma en bemiddeling :

De doelstellingen en programma-objectieven van Soroptimist worden verwezenlijkt door de duizenden projecten van onze clubs en unies. Het sturen en oriënteren van deze projecten behoort tot de taak van de programmadirecteur en assistent-programmadirecteurs. Daarnaast  zijn Soroptimisten ook vertegenwoordigd in tal van organisaties waar wij onze inbreng hebben om te ijveren voor de verbetering van het statuut van de vrouw. De vertegenwoordigers brengen ook feedback naar onze organisatie toe via hun aanwezigheid in deze driehoek.

Driehoek strategisch leiderschap

Op SIE niveau zorgen de huidige, verkozen en uittredende voorzitter voor een consequent doordacht strategische uitbouw en toekomstgerichte verankering.  Hierin  passen ook een transparant financieel beleid en statuten die voor een consistente onderbouw zorgen : deze driehoek wordt dus versterkt door penningmeester,commissie statuten en secretariaat

Driehoek  uitbreiding en ontwikkeling :

De commissie uitbreiding  is uiteraard cruciaal onderdeel van deze driehoek. Hun opdracht bestaat echter niet alleen in een toename van het aantal leden,aantal clubs, aantal geografische gebieden waar Soroptimist aanwezig is. Door training sessies bewerkstelligt deze driehoek ook en vooral de betrokkenheid ,positieve ingesteldheid en tevredenheid van de leden. Zij worden versterkt en geïnspireerd door de aanwezigheid van de vice-presidenten Afrika en Oost-Europa.

Driehoek Communicatie :

Deze driehoek heeft raaklijnen met elke andere driehoek en is dan ook uiterst belangrijk om door te geven wat in alle andere driehoeken wordt gerealiseerd. Ook hier versterkt een vice-voorzitter het team van  de verantwoordelijken communicatie en  uitgever van “the link”. Onder communicatie valt niet alleen de externe communicatie, zo noodzakelijk voor onze visibiliteit en de kansen tot  samenwerkingsverbanden met andere organisaties, maar tevens de interne communicatie wat ons inzake networking aantrekkelijker maakt en kruisbestuiving tussen de verscheidene unies en clubs genereert.


Site designed by UltiNova