NL FR EN
×

Waar zijn we vertegenwoordigd ?


SI België is lid van volgende organisaties

De Vrouwenraad wil de motor zijn voor de realisatie van een genderevenwichtige samenleving in Vlaanderen, in België en op internationaal vlak. Daarvoor is politieke, sociale en economische gelijkheid nodig en moeten mannen en vrouwen gelijke macht hebben.

Event 'Minder werken, meer liefhebben'

2-6-2017

Hoe slagen Bart De Wever en Marc Coucke erin om zoveel te werken, vraagt jonge vader Olivier Pintelon zich af op onze blog Beslist Feminist. Hij komt tot de conclusie dat ze dit alleen kunnen omdat hun vrouw de zorgtaken en het huishouden op zich neemt. Maar dit moet toch anders kunnen? Hoe kunnen we werk en privé beter combineren? Hoe kunnen we betaalde en onbetaalde arbeid beter verdelen over mannen en vrouwen? De Vrouwenraad nodigt u uit om hierover mee na te denken op ons event ‘Minder werken, meer liefhebben’.

LEES MEER

www.vrouwenraad.be

 

De CFFB is een pluralistische VZW voor permanente opleiding en groepeert en vertegenwoordigt vrouwen en een zestigtal vrouwenverenigingen uit verschillende milieus, met verschillende meningen, situaties, godsdiensten en partijen. Zij heeft als doel hun rechten en hun sociale, culturele, politieke en economische belangen met inachtneming van hun autonomie te bevorderen. CFFB werkt met andere openbare of particuliere verenigingen en instellingen samen op alle politieke niveaus.

www.cffb.be


Site designed by UltiNova