NL FR EN
×

Vrouwen Water & Leadership


SOROPTIMISTEN    Vrouwen - Water - Milieu en duurzame landbouw & Leadership 

 

ONS ENGAGEMENT IS : sensibiliseren en investeren

  • voor een toekomst waar we in een gezonde omgeving kunnen leven door sterke banden te behouden met de natuur en met rijke en gevarieerde sociale relaties. Daarom moeten we een welvarende omgeving scheppen en durven groene economieën creëren.

  • en bijdragen aan de ontwikkeling van vrouwen, door te ijveren voor de erkenning van hun actieve deelname aan de voorbereiding van besluitvorming op alle niveaus van de samenleving en hierbij inbegrepen de beslissingen op het gebied van milieu.

Project Club Val Brabant Waterloo / ADG Gembloux: stages voor boeren, vrouwen van landen in het zuiden, om hen voor het uitvoeren van projecten van duurzame landbouw aan te leren met de aanpassing aan de klimaatverandering, aantasting van het milieu, uitputting van natuurlijke reserves... Zij zullen eerder financieel onafhankelijk worden . De rol van vrouwen wordt steeds meer erkend in de versterking van duurzame familiale landbouw - met respect voor het land, zijn reserves en zijn grondgebied. 

ONZE ACTIES ZIJN :

  • In verschillende lokale clubs organiseren wij acties om de aandacht te vestigen op het belang van een verantwoord milieubeheer waar jonge meisjes al zeer jong bij betrokken zijn, vaak ten koste van hun ontplooiing en hun opleiding.

  • Als verantwoordelijke vrouwen gaan we uit van het principe: “globaal denken en lokaal handelen”. Daarom verdedigen we en durven we ingrijpen in een dynamiek van verandering van gedrag.

  • De kwaliteit en de duurzaamheid van het stedelijk milieu is een zorg die we uiten door het aanmoedigen van de aanleg van gezellige openbare plaatsen (pleinen, fonteinen, beeldhouwwerken..), maar ook het herstel van braakliggende industriële terreinen (stadskankers) het reinigen van waterlopen.

  • Onze clubs zetten zich in om bijvoorbeeld recyclage te organiseren en ook voor de responsabilisering van iedereen voor het afvalbeleid!  Opvang van regenwater : bouw van "citernas" Ruy Barbosa, Brazil (Club Brugge) voldoende water verzamelen om de droge periode die gewoonlijk zes tot acht maanden duurt te kunnen doorstaan. De gemeenschappen kunnen op die manier niet meer gemanipuleerd worden door de politiekers die de waterschaarste altijd misbruiken voor persoonlijke en politieke doeleinden.

  • Als organisatie die in de meeste landen vertegenwoordigd is, interpelleren we wereldwijd autoriteiten opdat zij hun burgers respecteren, verdedigen, en sensibiliseren en tegelijk waken over gendergelijkheid. We weten dat alleen al wat waterbevoorrading betreft, wat leven in een omgeving mogelijk maakt en beïnvloedt, het de vrouwen zijn die vaak de “last” dragen.

Het financieren van een waterput in Lumumbashi (Club Antwerpen) 

In meer dan 70% van de woningen waar het halen van water een noodzaak is, is het de verantwoordelijkheid van vrouwen en meisjes. Dat benadeelt hen in hun wens om naar school te gaan. Vrouwen zijn onmisbaar om het doel ‘Duurzame Ontwikkeling’ te bereiken maar volgende stelregel is geen gadget: Gendergelijkheid geeft een duurzaam beleid voor zuiver water en behoorlijke sanitaire voorzieningen meer kansen. Bovendien is het deze gedragsverandering die de verantwoordelijkheid oplegt; het fundamentele principe van planetaire eenheid namelijk: “Globaal denken en Lokaal handelen”.

 

 

Soroptimisten kunnen uit hun doelstellingen onder andere twee elementen aanhalen :

 °    bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg voor vrouwen en meisjes en

°     de leefomstandigheden van vrouwen en meisjes verbeteren.

 


Site designed by UltiNova