NL FR EN
×

08 maart Internationale Vrouwendag


 

Historie van deze dag

 

In december 1977 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen: de dag van de rechten van de vrouw en de internationale vrede zal elk jaar door de lidstaten worden gevierd op een dag volgens hun historische en nationale tradities.

Uiteindelijk wordt de datum van 8 maart gekozen als algemene internationale vrouwendag.

Waarom 8 maart ?

De international vrouwendag vindt zijn oorsprong in de grote stakingen van 8 maart van de arbeidsbewegingen in het begin van de 20e eeuw in Noord-Amerika en Europa. De opstandelingen waren gewone vrouwen, werknemers, moeders en vrouwen van soldaten. Hun rechten, maar ook hun waarden, werden genegeerd. De eerste vrouwendagen waren het begin van een lange strijd voor gelijkheid en vrede.

Elk jaar, is de International Vrouwendag een kans om een balans op te maken over de status van vrouwen, de gelijkheid tussen de seksen, maar ook om verder dan onze grenzen te gaan kijken en om na te denken over toekomstige ontwikkelingen.

Hoewel de weg nog lang is, kunnen we zeggen dat er meer dan voorheen naar de stem van de vrouwen geluisterd wordt. Op 8 maart is het de gelegenheid de verwezenlijkingen van de vrouwen te erkennen en hun behoeften op nationaal, regionaal en internationaal toneel te doen gelden.

Symposium in de Senaat

Er wordt in de Senaat een symposium over seksueel geweld georganiseerd op 8 maart aanstaande van 13u30 tot 17u00 uur. Dit symposium wil de balans opmaken van de acties die momenteel wordt uitgevoerd door de departementen Justitie, Binnenlandse Zaken en Gezondheid en identificatie van de maatregelen die op de korte, middellange en lange termijn moeten genomen worden.

Het doel van deze namiddag?

Meer effectief strijden tegen verkrachting. De nadruk zal worden gelegd op de slachtoffers en misdaden gepleegd  op openbare locaties.

Uitnodiging in bijlage. Wel inschrijven op voorhand !

Gerda Rosiers,

Voorzitter SIB , 2012-2014

 Documenten:Uitnodiging_NL.pdf
Progr_FR.pdf
Progr_NL.pdf
Invitation_FR.pdf
Site designed by UltiNova