NL FR EN
×

Waar zijn we vertegenwoordigd ?


SI België is lid van volgende organisaties

De Vrouwenraad wil de motor zijn voor de realisatie van een genderevenwichtige samenleving in Vlaanderen, in België en op internationaal vlak. Daarvoor is politieke, sociale en economische gelijkheid nodig en moeten mannen en vrouwen gelijke macht hebben.

Event 'Minder werken, meer liefhebben'

2-6-2017

Hoe slagen Bart De Wever en Marc Coucke erin om zoveel te werken, vraagt jonge vader Olivier Pintelon zich af op onze blog Beslist Feminist. Hij komt tot de conclusie dat ze dit alleen kunnen omdat hun vrouw de zorgtaken en het huishouden op zich neemt. Maar dit moet toch anders kunnen? Hoe kunnen we werk en privé beter combineren? Hoe kunnen we betaalde en onbetaalde arbeid beter verdelen over mannen en vrouwen? De Vrouwenraad nodigt u uit om hierover mee na te denken op ons event ‘Minder werken, meer liefhebben’.

LEES MEER

Nominaties AUWCH Award 2017

 

 

De AUWCH Award is een ‘pijnlijke prijs tegen seksisme’ M/V/X

Er is nog altijd veel open en verborgen seksisme en seksualisering in de maatschappij, te beginnen met de manier waarop meisjes, jongens, vrouwen en mannen worden afgebeeld in de openbare ruimte, de hardnekkige genderstereotypen in reclame en promotiecampagnes, media en sociale media, computerspelen, videoclips ...

Met de AUWCH Award campagne wil de Vrouwenraad de betrokken actoren en het brede publiek sensibiliseren voor dit ‘alledaagse’ en al dan niet subtiele of zogezegd humoristisch seksisme en voor de negatieve invloed ervan voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Stuur uw nominatie in voor 6 december 2017 via de AUWCH Award website.

U kan op uw favoriet voor de AUWCH Award 2017 stemmen in de week van 11 december 

 

www.vrouwenraad.be

 

De CFFB is een pluralistische VZW voor permanente opleiding en groepeert en vertegenwoordigt vrouwen en een zestigtal vrouwenverenigingen uit verschillende milieus, met verschillende meningen, situaties, godsdiensten en partijen. Zij heeft als doel hun rechten en hun sociale, culturele, politieke en economische belangen met inachtneming van hun autonomie te bevorderen. CFFB werkt met andere openbare of particuliere verenigingen en instellingen samen op alle politieke niveaus.

www.cffb.be


Site designed by UltiNova