NL FR EN
×

Wie zijn wij?


Onze club Tongeren Epinona maakt deel uit van Soroptimist International, de grootste  niet-gouvernementele organisatie van professioneel actieve vrouwen, opgericht in 1920 in Californië, en wereldwijd bestaande uit 3.000 clubs, verspreid over 126 landen, waarvan 55 gevestigd in België.

Soroptimist International ontleent haar naam aan de uitdrukking "Sorores ad Optimum", hetgeen betekent "Zusters voor het Beste".

 Onze club Tongeren Epinona VZW” werd opgericht in 1972 en telt thans 42 leden. Wij zijn een groep enthousiaste, gedreven en ambitieuze dames met zeer verscheiden achtergronden, beroepen, kwaliteiten/capaciteiten, maar met één gezamenlijke ambitie/missie : zich inzetten voor de goede zaak. 

 

Samen willen wij ijveren voor de verbetering wereldwijd van de weerbaarheid en de (rechts)positie van vrouwen en kinderen, door hun potentieel te ontwikkelen door middel van onderwijs, empowerment en het creëren van kansen.

Solidariteit en vriendschap liggen aan de basis van onze werking naar de verwezenlijking van dat gemeenschappelijk doel is.

Wij zijn bijzonder trots op ons eigen project dat in 2013 werd opgestart onder de naam Trampolien, een steunfonds voor mentale coaching voor, in essentie, vrouwen en kinderen die het slachtoffer waren/zijn van geweldsituaties in de ruimste zin van het woord, maar die vaak niet over de nodige middelen beschikken om zich professioneel te laten begeleiden. Door middel van een financiële ondersteuning via Trampolien, willen wij trachten deze vrouwen en kinderen aan weerbaarheid te laten winnen, hun leven terug in eigen handen te laten nemen, hun plaats in de samenleving terug op te eisen. Trampolien vaart ondertussen een mooie koers, maar we willen het draagvlak en de werking ervan uitbreiden naar andere clubs.

Het grootste gedeelte van de opbrengst van onze modeshow van 31 augustus 2018 ging naar Trampolien.

Verder worden uiteraard tal van binnen- en buitenlandse socio-culturele noden financieel ondersteund.

Om onze fondsen te verwerven, organiseert onze club jaarlijks een aantal prestigieuze activiteiten die ons duidelijk op de kaart hebben gezet, zowel in Tongeren als daarbuiten, te weten :

- "Soroptimist goes fashion", waarin traditiegetrouw de eigen leden de catwalk opgaan voor het goede doel : in 2019 zal onze modeshow opnieuw doorgaan in de Velinx op vrijdag 30 augustus.

- "Jongeren in Concert", waarin aan uitmuntend jong muzikaal talent een podium wordt geboden : in 2019 gaat het concert door op zondag 27 oktober om 11u in de Landcommanderij Alden Biesen.

 

 

- onze traditionele paaseitjesverkoop.

In de toekomst willen wij nog meer en vooral de handen daadwerkelijk uit de mouwen steken en de betrokkenheid bij onze goede doelen verhogen. Een eerste aanzet daartoe werd enkele jaren geleden al genomen en resulteerde in onze samenwerking met "De Schakelaar", een organisatie van vrijwilligers die de nood van jonge gezinnen uit de verschillende wijken van Tongeren aan positieve ontmoetingskansen wil helpen lenigen. Jaarlijks organiseren wij samen aan de start van de zomervakantie een spelnamiddag.

Ook het bezoek aan de Tongerse rustoorden is voor herhaling vatbaar.

Mijn hoofdbekommernis is om onze onderlinge vriendschap en verdraagzaamheid verder te stimuleren.

Samen aan het werk, maakt de vriendschap sterk!

Geïnteresseerd ? Join us ! It will be fun !

Yolande Picart, Voorzitter SI Club Tongeren Epinona 2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 


Site designed by UltiNova