NL FR EN
×

Yes, we can [opvangcentrum MPIGO De Vloedlijn in De Haan]


Voor ons project “Yes, we can” werken we samen met het opvangcentrum MPIGO De Vloedlijn in De Haan. Het centrum voorziet opvang voor alle internaatskinderen, uit het Buitengewoon Gemeenschapsonderwijs van het Vlaamse landsgedeelte, tijdens weekends, schoolvrije dagen en vakantieperiodes. Vanaf het schooljaar 2015-16 wordt er permanente opvang voorzien voor kinderen die geen vaste thuissituatie hebben. Er zullen dan minder kinderen worden opgevangen, maar de begeleiding is intensiever en continu.

 

Ons project “Yes we can” richt zich tot opgroeiende meisjes die met een dubbele handicap in de maatschappij staan. Enerzijds is er de lichte tot matige mentale achterstand die hen kenmerkt. Daarnaast is het voor deze kinderen om sociale, medische of rechterlijke redenen onmogelijk om thuis te worden opgevangen.

Ondanks de inzet van gespecialiseerd personeel is het niet evident deze kinderen voor te bereiden op de stap naar volwassenheid. Wat in een doorsnee familie vaak vanzelf en onopgemerkt voorbijgaat, moet door de opvoeders welbewust en doordacht worden aangepakt. Het gaat om eenvoudige zaken zoals opnemen van kleine huishoudelijke taken, opvolgen van een agenda, dagindeling, budgetbeheer,… Al deze zaken moeten in een goed gebalanceerd leerprogramma worden gegoten om deze kinderen tot verantwoordelijke burgers te laten opgroeien. We leiden de meisjes op tot leiderschap, het in handen nemen van hun eigen leven, maar wel geprojecteerd op hun specifieke toekomst en binnen hun mogelijkheden.

In verschillende fases worden de jongere begeleid en gestuurd om kleine tot middelgrote taken op zich te nemen. Afhankelijk van de vorderingen van de kinderen gebeuren deze taken binnen de instelling, of gedurende kortere tot langere periode buiten de instelling. Het betreft hier zaken zoals het schoonmaken van de kamers, wassen en strijken, zelfstandig inkopen doen, vrije tijd besteden buiten de instelling, solliciteren, vakantiejobs,…

Bij de jongsten zal vooral structuur en duidelijkheid meegegeven worden, met de mogelijkheid om bovenvermelde zaken, zoals naar de winkel gaan, aan te leren. Doorheen de verschillende fasen worden doelen opgesteld, waarvoor de vrijheid en verantwoordelijkheid toeneemt, naargelang de fase. De jongeren zullen telkens voorbereid worden op hun uitstap. Zo zullen er ‘examens’ afgenomen worden over hun kennis van de verkeersregels, enz. Voor elke activiteit zal er een activiteitenfiche worden ingevuld. Ook tijdens de uitstappen zelf zullen ze sporadisch door de opvoeders of sociale dienst worden gecontroleerd. Indien nodig kan er bijgestuurd worden.

Om de jongeren te motiveren om werkjes te doen, worden ze betaald met schelpen, een alternatief betaalmiddel. Deze schelpen kunnen ze sparen en inruilen tegen bv. Cinematickets, tramtickets,…

Met ons project willen we bekomen dat meisjes op de leeftijd van 18 jaar, bij het verlaten van de instelling, in staat zijn om onafhankelijk hun eigen leven op te bouwen. We trachten te bereiken dat ze in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheden op te nemen, en dit zowel in huis en binnen hun eigen gezin, als naar hun toekomstige werkgevers toe. We willen hen leren hun budget te beheren en een evenwicht te zoeken tussen inkomsten en uitgaven. Niet allen de meisjes zelf zullen hier baat bij hebben. Ook de maatschappij zal er wel bij varen als deze jongeren zich zien te redden met zo weinig mogelijk ondersteuning. Met onze club sponsorden wij al een volledige keukeninrichting en klein huishoudelijk materiaal.

Het project verloopt niet onopgemerkt. Het centrum kreeg al het bezoek van Koningin Mathilde. Vier andere internaten hebben intussen ook al de aanpak geïmplementeerd.

 


Site designed by UltiNova