NL FR EN
×

Kiekenproject in Congo Lubumbashi


Uitbreiding van het aanbod beroepsopleiding in de landbouwsector voor straatkinderen in Congo Lubumbashi

De club heeft ervoor gezorgd dat in het Centre Artisanal de Magone, een opvangtehuis voor straatkinderen in Lubumbashi, kippenhokken kunnen gebouwd worden voor het kweken van slachtkippen. Er is een terrein vrijgemaakt, er wordt alle materiaal voorzien voor de uitbating (emmers, voederbakken, hokken, lampen,...), 2 maal een broed van 100 kuikens om te starten, een loopren, hokken en een eerste pakket voeder. Door dit project wordt het aanbod van de landbouwschool uitgebreid en worden meer jongeren aangetrokken. Kippen kweken als broodwinning heeft in Congo geen hoog aanzien. Door aan te tonen dat het mogelijk is hiermee zijn brood te verdienen en op te klimmen op de sociale ladder, wil men het beroep weer populair maken. Het vraagt een relatief kleine investering voor jonge mensen. Bovendien leidt het tot autofinanciering van het centrum. Het project was eerst enkel voor jongens voorzien. Dank zij de inbreng van de club Knokke-Oostkust worden nu ook de meisjes betrokken. In het winkeltje verbonden aan het meisjeshuis worden eieren en kippen verkocht. De jonge kuikentjes worden overgebracht naar het meisjestehuis om verder opgekweekt te worden. Verschillende projecten in Afrika hebben al aangetoond dat kippen kweken de vrouwen economisch onafhankelijker maakt en aanmoedigt om verder te gaan in het ondernemerschap. 

Een lid van onze club is 4 maanden per jaar ter plaatse aanwezig en volgt het project mee op. Bovendien geeft ze ook alfabetiseringscursussen aan de jongeren en verkeersles voor de studenten automechanica. Intussen is het project afgerond. Het kweken van kippen is in de school een constante geworden, onder leiding van de vrouwen van de leerkrachten. Doordat na de verkoop van de kippen telkens voldoende geld opzij gezet wordt voor aankoop van nieuw broedmateriaal en voldoende voeding is het een blijvende bron van inkomsten geworden.


Site designed by UltiNova