NL FR EN
×

Ontwikkelingsproject landbouw in Benin [stichting Hubi en Vinciane]


Ontwikkelingsproject landbouw in Benin
Productie en verkoop van soja door vrouwen ter waarde van €1987

Onze club Soroptimist Knokke-Oostkust startte begin 2015 met een nieuw project in samenwerking met de Stichting Hubi & Vinciane in Benin. We richten ons daarbij op arme vrouwen in rurale gebieden. Via opleiding in een landbouwproject willen we hen ondersteunen in het verwerven van een eigen inkomen. Nog steeds hebben vrouwen minder toegang tot grond, kennis en zaaigoed dan mannen, terwijl hun inspanningen meer bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. Daarom vinden we het noodzakelijk hen de nodige ondersteuning te beiden en op die manier bij te dragen tot de lokale economische ontwikkeling. We werken hiervoor op het terrein samen met een ervaren organisatie, die een grondige kennis bezit van het terrein en de specifieke behoeften. Bovendien heeft de stichting een sterke verankering in de lokale, regionale en nationale bestuursorganismen.

De Stichting Hubi & Vinciane stertte in 1982 met de ondersteuning van een lokaal ziekenhuis, maar heeft sindsdien een geïntegreerde aanpak ontwikkeld op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en moeder & kind, dat een potentieel heeft om 430.000 inwoners te bereiken. Het doel is de kwetsbaarheid van de bevolking te verminderen en daardoor het algemene toekomstperspectief te verbeteren. 

Het landbouwluik werd in 2010 opgestart, met als bedoeling het bevorderen van de voedselkwaliteit en -zekerheid door de introductie van de teelt van (zgn. « droge ») rijst, soja en aardnoten (arachiden). Malnutritie is een groot probleem in Benin; de dagelijkse voeding bestaat vooral uit Njam, een wortelsoort die weinig proteinen bevat. Rijst, soja en arachiden zijn veel voedzamer omdat het naast zetmeel ook eiwitten bevat. En soja en arachiden bieden ook afgeleide producten zijn veel nutritieve waarden hebben, bv sojamelk voor kinderen en arachideolie, een gezondere vetstof en kostbaar op de Beninese markt.

Daarnaast wordt ook het inkomen van familiale boeren verhoogd, omdat er naast de aandacht voor landbouwtechnische teelt-aspecten in het project ook gewerkt wordt rond verbeterde opslagmogelijkheden en het vermarkten van  de rijst op het juiste moment.

Het Landbouwprogramma :
Sinds de start  zijn  al meer dan 100 boeren – minstens een derde ervan zijn vrouwen  – en hun families betrokken bij het programma in de omgeving van Parakou en krijgen een intensief opleidings- en begeleidingsprogramma voor hun teelt, via

  • een theoretische opleiding van (1) de teelt en (2) het conditioneren en verkoop van hun oogst
  • het sensibiliseren en begeleiden van de boeren op de akkers, door de animatoren
  • het faciliteren van opslagmogelijkheden: in twee dorpen werd reeds een opslagplaats gebouwd, in de andere dorpen wordt voorlopig nog gehuurd. 
  • De aankoop van pelmachines voor de verwerking van ongepelde rijst en soja tot verkoopsklare producten
  • het uitwisselen van informatie met boeren in andere regio’s; er werd zelfs een heuse studiereis georganiseerd voor de boeren die bij het programma betrokken zijn. 

De deelnemers moeten in een straal van 50 km rond de opleidingsboerderij van Sokounon wonen, en worden zorgvuldig geselecteerd op hun interesse en motivatie. Er wordt ook een kleine financiële bijdrage gevraagd om zaaigoed aan te kopen. Per opleidingscyclus (dwz per jaar) kunnen tot maximum 30 boeren en boerinnen participeren.  Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk vrouwen te laten deelnemen, omdat het in Afrika vooral de vrouwen zijn die hun families onderhouden en de zorg van kinderen op zich nemen. 

Onze club sponsort het opleidingsprogramma voor de verbouwing van soya voor 20 vrouwen in de gemeente Tchaourou.
De Stichting Hubi & Vinciane selecteert de deelnemers zorgvuldig op hun motivatie en vooral vrouwen worden aangespoord om het programma te volgen. Mannen dienen zelf 20% van de kosten voor aankoop van zaaigoed en peststoffen bij te dragen (9,2€ pp). Maar voor de vrouwen is deze beperkte deelname voorlopig nog gratis omdat ze vaak geen eigen inkomen hebben en op die manier afhankelijk blijven van de goodwill van hun man. 
Voor de op te starten opleiding in 2015 kost dit in totaal 1.987 euro voor een groep van 20 vrouwen, ttz 100€ per boerin.
Inbegrepen zijn de aankoop van zaaigoed, meststoffen en pesticiden, gebruik van traktor voor het omploegen en voorbereiden van de akkers van 0.5 ha, logement op de opleidingsboerderij gedurende 1 week,aandeel van het salaris van de animator-landbouwexpert die de boereinnen begeleidt gedurende 6 maanden, en ook het onderhoud van de sojapelmachine (dit toestel werd aangekocht door de Stichting in 2012 maar dient regelmatig te worden nagekeken door een gespecialiseerde firma)

 

Voorlopige update van het landbouwproject in Benin

Een nieuwe groep deelnemers werd zorgvuldig geselecteerd in 4 dorpjes rond Thaourou voor de opleiding Soja: zoals vorig jaar, moesten de deelnemende mannen een kleine bijdrage betalen, de vrouwen dit jaar niet (we hadden geleerd dat dit voor hen heel vaak moeilijk is om zelfs maar 20€ bij te leggen voor onze opleidingsprogramma’s) Hoewel we hadden gehoopt om voor de opleiding soja meer vrouwen te hebben, was de motivatie –of minstens het engagement om vol te houden-, bij een deel van de geïnterviewde de vrouwen niet voldoende aanwezig..)

De theoretische opleiding werd telkens gegeven tijdens weekend. We konden ook dit jaar (gratis) gebruik maken van de klaslokalen van de lagere school in Tchaourou.Nieuw voor soja is dat we via onze bestuurder Prof dr Seppe Deckers van KU Leuven, bodemkundige, via IITA een grote hoeveelheid ‘inoculum’ hebben gekregen – dit dient om de wortelplanten soja te versterken en een betere productie te garanderen.

Sinds mei is het regenseizoen heel traag op gang gekomen : gevolg is dat alles trager verloopt, en dat er geen garantie is van een heel goede oogst. Ook de laatste weken is er minder regen gevallen in vergelijking met de vorige jaren, maar een catastrofe wordt het voorlopig zeker niet!
Maar de velden zijn op een degelijke manier bemest en de deelnemende boeren worden wekelijks opgevolgd en begeleid. De oogst is voorzien over 2 maanden. Vanaf dan zal de Stichting hen ook begeleiden om hun oogst te stockeren, te verwerken, en te verkopen als de prijzen gunstig zijn.

 

Quotes van deelnemende vrouwen :

Ma grande sœur m’a aidé à me présenter auprès de l’équipe de la Fondation pour la formation sur le SOJA. Grace à Dieu, je fais partie du groupe qui apprends à planter les plantes de Soja. Grace au professeur Seppe, nous avons des produits pour améliorer la récolte. Nous attendons la récolte de soja bientôt, une nutrition plus nutritive et bien pour nos enfants. Merci à vous . Dieu vous

Mon nom s’est Mami Amilou, je suis mère de 7 enfants, donc 5 vivants. Je suis ménagère, et productrice de Njam. Depuis le deuxième mois de cette année, on m’apprends le soja, pour faire du lait pour les enfants, et pour la farine. Je suis très fière et je vous remercie, pour le soja, pour l’engrais, pour tout que vous faite pour nous. Vive la collaboration Bénino-Belge, vive la Fondation et toutes les femmes belges qui nous aident. Que Dieu vous béni.


Site designed by UltiNova