NL FR EN
×

Steun aan Tejo, therapie voor jongeren


TEJO biedt laagdrempelige, psychotherapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, professioneel, anoniem, en gratis.  De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun krachten te brengen. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een warme plek waar er naar hen geluisterd wordt en draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren.

In samenwerking met de zeven Westvlaamse clubs steunden we de oprichting van een Tejohuis in Brugge, dat op 18 april 2016 zijn deuren opent.

www.tejo.be


Site designed by UltiNova