NL FR EN

EHBO-sessie door Dr. Huyghe en het Rode Kruis


Bij de start van het nieuwe jaar werd meegegeven dat vijf nieuwe leden (Berthe Neven, Sylvie Desmidt, Barbara De Brauwer, Barbara Boie en Anneloor De Ketelaere) een vergadering dienden te verzorgen. Geen gemakkelijke opdracht, aangezien deze vergadering minimum even geslaagd diende te zijn als de voorbije donderdagavonden ;-).

Hiervoor kwamen de nieuwe leden een aantal keer bijeen, met als hoofddoel het organiseren van een leerrijke, boeiende avond. Met niet alleen de nadruk op ‘luisteren naar de spreker’, maar ook op (inter)actie tussen de leden en de spreker. We kwamen uit bij een EHBO-sessie.

De gynaecologe onder de nieuwe leden deed hiervoor een oproep in het ziekenhuis en spoedarts–anesthesist Dr. Huyghe werd gecontacteerd om samen met een aantal vrijwilligers van het Rode Kruis deze EHBO-sessie te verzorgen.

We werden in kleine groepjes opgedeeld, en werden geconfronteerd met oa. volgende noodgevallen, op een ludieke manier nagespeeld door de vrijwilligers van het Rode Kruis:

-          Een bloedneus

-          Een stuk gebroken glas in de handpalm

-          Een met een pijl doorboorde handpalm

-          Een hartstilstand (reanimatie en gebruik toestel AED)

Telkens werd aan de leden gevraagd om zelf na te denken en te handelen, met de nodige bijsturing van de dokter en vrijwilligers van het Rode Kruis.

Een levensnoodzakelijke vergadering dus. Hopelijk moet het aangeleerde niet al te veel toegepast worden in de praktijk.