NL FR EN
×

Steun aan vzw Afia Shuleni


Op onze statutaire vergadering van 13 september 2018 hadden we Dr. Mich Van Staey, Gentse schoolarts op bezoek, die haar project vzw Afia Shuleni, kwam voorstellen. De vzw zorgt sedert 2010 voor de ontplooiing van een gans programma van medisch schooltoezicht, waarbij in eerste instantie gezorgd wordt voor de opleiding en de bijscholing van de plaatselijke artsen( hoofdzakelijk vrouwen) en verpleegsters. De  daarbij gebruikte documenten worden ondertussen ook ter plaatse gedrukt. De schoolkinderen worden telkens onderzocht door een team bestaande uit een arts en een verpleegster, die ook instaan voor de opbouw van een dossier per kind, waarin niet alleen het lichamelijk onderzoek van het kind, doch ook de familiale situatie wordt genoteerd.

In 2014-2015 startte de vzw een tweede project, waarbij de nadruk werd gelegd op opvoeding, hygiëne en ziektepreventie. Aandachtspunten waren hoofdzakelijk mondhygiëne, persoonlijke lichaamshygiëne en huishoudelijke hygiëne. Na een persoonlijk advies per kind, gaan de teams ook uitleg verstrekken in de klassen, waarbij didactisch materiaal, ontworpen door de vzw Afia Shuleni ter beschikking wordt gesteld. Ook de ouders worden bij dit project betrokken.

In september 2017 werd een 3° project opgestart, waarbij de nadruk gelegd wordt op seksuele voorlichting voor kinderen van het eerste en tweede secundair, en dit op vraag van 2 middelbare scholen; het eigen schoolpersoneel vond het nogal moeilijk om die onderwerpen aante snijden. Vrij snel werd immers vastgesteld dat er weinig concrete kennis rond deze thema’s bestond ( aldaar omschreven onder “ éducation à la vie”) en dat veel taboes blijven bestaan, met een moeilijke communicatie tot gevolg.

Naargelang de leeftijd ( en het schooljaar waar les gevolgd wordt) van de leerlingen wordt de verstrekte info aangepast: in het eerste jaar van het secundair gaat de aandacht hoofdzakelijk naar het verschil jongen/meisje, de menstruatie, en naar de manier om op een respectvolle manier een relatie meisje/jongen uit te bouwen.In het 2° jaar van het secundair onderwijs gaat de aandacht verder naar menstruatie, hygiëne, sexueel overdraagbare ziektes en aids, bevruchting en onveilig vrijen.In het 3° tot 6° secundair gaat de aandacht naar de gezondheid tijdens de zwangerschap alsook over het respect dat moet bestaan in een relatie, met de bedoeling jonge meisjes te informeren en weerbaarder te maken.

Wat doet de vzw concreet?  Opleiding en bijscholingen verstrekken aan artsen en verpleegsters; consultaties houden voor het onderzoek van schoolkinderen; houden van een vrij spreekuurtje waar de schoolkinderen welkom zijn; organiseren van infosessie in de klassen; het ontwerpen van didactisch materiaal onder de vorm van posters met een aantal sleutelwoorden ( o.a. over anticonceptie en onthouding) die in de klassen worden opgehangen; het ontwerpen van een platenboek en een handleiding voor de leerkrachten, alsook het ontwerpen en drukken van folders voor de kinderen; contact opbouwen met de ouders via oudercontacten in de scholen. Ouders krijgen na een consulatie een brief mee met aanbevelingen.

Sedert de oprichting van de vzw werden 50.000 schoolkinderen onderzocht/benaderd in 47 scholen ( lagere en middelbare scholen).

De club sponsorde een deel van het didactisch materiaal dat ter plaatse wordt gedrukt en gebruikt.


Images:
Site designed by UltiNova