NL FR EN
×

Club Knokke-Oostkust schenkt aan het MPI De Haan 10.000 euro


Soroptimist International Club Knokke-Heist heeft een lenteconcert georganiseerd, waarvan de opbrengst gaat naar het MPI De Haan. Het Knoks jeugdkoor Rondinella bracht een schitterend concert en werd daarbij begeleid door het salonorkest Panache. Mede dankzij de verkoop van de ondertussen welbekende "sorop-praline" en andere acties kon er een bedrag van 10.000 euro geschonken worden.
 
Het was niet de eerste keer dat er een cultureel evenement werd georganiseerd, maar de samenwerking met jeugdkoor Rondinella en salonorkest Panache was een primeur voor de club. De Sint-Margarethakerk in Knokke was het decor voor een schitterende uitvoering; de belichting, aangepast beeldmateriaal en vooral de keuze van de muziekstukken zorgden ervoor dat iedereen ademloos luisterde én keek. Na afloop van het concert was er tijd voor een uitgebreide receptie in de kerk, waar er bijgepraat kon worden onder het genot van een hapje en een  drankje. Tijdens de receptie bleek, dat de keuze van het project "Yes, we can" van het MPI De Haan door iedereen gesteund werd. Het MPI De Haan is een opvangcentrum voor kinderen uit het bijzonder onderwijs, voor wie het om familiale, sociale of rechterlijke redenen niet mogelijk is om in de weekends en vakanties thuis terecht te kunnen.
 
Het project "Yes, we can" helpt de jongere bij zijn groei naar volwassenheid op verscheidene domeinen. Tijdens het verblijf in het MPI worden de jongeren constant begeleid en bijgestuurd. De kinderen starten met een minimale vrijheid en evolueren via verantwoord gedrag naar een volgende fase. Binnen de instelling wordt aan de jongere gevraagd allerlei kleinere en grotere taken op zich te nemen. Ze worden hiervoor beloond met een alternatief betaalmiddel, wat kan worden ingeruild voor filmtickets, tramtickets,... Ook huishoudelijke taken zoals wassen, poetsen, koken moeten worden opgenomen en tot een goed einde gebracht. Het doel is, om de jongeren een grote mate van zelfredzaamheid te laten verwerven. Het project kadert volledig binnen de doelstelling van Soroptimist waarbij we vrouwen en meisjes de kans geven hun potentieel te ontwikkelen door middel van onderwijs, empowerment en het creëren van kansen. Om dit doel te realiseren is natuurlijk heel wat materiële steun nodig. Er moet bijvoorbeeld voldoende kookgelegenheid zjin, poetsmateriaal, computers, beloningssystemen,... De financiële steun van Soroptimist International Club Knokke-Oostkust is dan ook heel erg welkom om het project alle slaagkans te geven die het nodig heeft.
 
 
Inge Scholte

Site designed by UltiNova