NL FR EN

lopende projecten


Hieronder een beknopte beschrijving van de lopende projecten waaraan onze club werkt, resp. ADIC, NEPAL, KLEDINGWERK, DE MARKGRAVE, ZOMERSCHOOL, VOEDSELBANK.

Project Adic VZW

Een van onze projecten is de samenwerking met en de ondersteuning van de VZW Adic en meer bepaald van hun programma OP+.

OP+ is een ontwenningsprogramma voor druggebruikende ouders en hun kinderen.Slechts  een van beide ouders, meestal de moeder kan daar samen met haar kinderen onder 6 jaar terecht voor een bepaalde periode. Het is de enige instelling in België waar de mama's hun kinderen mogen behouden wat hen ook aanzet om in therapie te gaan.

Tot vorig jaar was onze bijdrage eerder financieel en verzorgden we het Sinterklaasfeestje voor moeders en kinderen. In samenspraak met de verantwoordelijken van het programma hebben we de beslissing genomen om meer projectmatig en structureel samen te werken. Uit onze gesprekken is een voorstel gekomen om op regelmatige basis maar wel op vraag van de betrokkenen onze diensten aan te bieden op verschillende vlakken.

Tot op heden lag de focus vooral op ontwenning maar nu wensen ze ook gedragsmatig te werken met een lange termijn visie. Ze willen werken rond een aantal pijlers en Soroptimist Antwerpen De Zes Rozen betrekken bij de pijlers: vrije tijd, lichamelijke gezondheid en uiterlijk, sociale contacten en vriendschapsbanden.

En zo zijn we in september gestart met een aantal activiteiten, verzorgd door onze leden.

Voor vrije tijd werd afgesproken om op maandagavond breien en naaien, knutselen, gezelschapsspelletjes , origami...aan de mama's aan te bieden. Leden die zich opgegeven hebben gaan dan van 20 u tot 21u30 ter plaatse . Tot hiertoe is het een groot succes!

Zowel de cliënten als de begeleiders van Adic OP+, evenals onze leden ervaren het als een fantastisch moment voor herhaling vatbaar! Onze doelstelling is niet enkel een avond vullen met ludieke activiteiten maar de mama's ook aan te zetten om thuis met hun familie leuke dingen te doen die niet veel kosten.

Voor lichamelijke gezondheid gaat één van onze leden op regelmatig basis een sessie Eutonie geven.

Verder bieden we ook wat het uiterlijke betreft, een kappersbezoek aan en tips van een schoonheidsspecialist. Doelstelling is hier hun welzijn te vergroten en zo ook het welzijn van hun kinderen.

Voor sociale contacten en vriendschappen kunnen we hen begeleiden op verschillende vlakken, afhankelijk van hun behoeften.

Verder blijven we ook het Sinterklaasfeestje verzorgen met een bezoek van de Sint en Zwarte Piet! We worden steeds hartelijk ontvangen door de mama's die voor ons bakken en koffie zetten!

Uit de positieve getuigenissen van leden , begeleiders en mama's kunnen we  besluiten dat onze projectmatige samenwerking en actieve deelname op langere termijn alleen maar een succes kan zijn voor alle partijen!

PFR: SIE 09281

Hulp aan Nepal

Tijdens de statutaire vergadering van 17 maart 2016 hebben we Roosmarijn Smits, docente jurididische vakken aan de Karel de Grote Hogeschool en haar Nepalese studente Jyoti Bhatta mogen verwelkomen.

Roosmarijn is naast het doceren ook de drijvende kracht achter het project "student en engagement" van het departement Management en Technologie. Samen met enkele docenten en vooral studenten geeft ze vorm aan de missie en waarden van de hogeschool (zich engageren voor een betere wereld).

Studenten krijgen de kans en de ruimte om op de campus initiatieven om te zetten in benefietacties om zo geld in te zamelen voor bepaalde projecten in de buurt of elders.

De getuigenis van Jyoti is hiervan een prachtig voorbeeld!

Jyoti is lid van de vereniging Nepal Belgium Youth Club ( NBYC) en na de aardbeving in Nepal in 2015 hebben deze jongeren met heel veel enthousiasme allerlei acties op touw gezet om geld in te zamelen voor de getroffen gebieden met als doel de heropbouw van dorpschooltjes.

"Student en engagement" is mee in het verhaal gestapt en heeft een sushi-actie gehouden op de campus. Resultaat :  een heel mooi bedrag voor Nepal!

In de zomer van 2015 zijn enkele leden van NBYC naar Nepal getrokken. Dankzij de opbrengst van al hun acties hebben ze in Jiling, Nuwakot en in Ikudol, Lalitpur, in moeilijke en zware omstandigheden zelf twee schooltjes kunnen bouwen.

Gesteund o.a. door acties van "student en engagement" blijven ze met heel veel inzet en enthousiasme geld inzamelen om ook nog deze zomer verder te gaan bouwen aan de toekomst van de Nepalese kinderen.

Deze boeiende avond  paste volledig in het kader van het jaarthema van SI, educate to lead :Nepal!

Ook wij, Soroptimist Antwerpen De Zes Rozen wilden ons steentje bijdragen. Daarom werd beslist om de opbrengst van onze drieluikse op 17 november 2016 te schenken aan het Project Ujyalo Jyoti & Nepal Belgium Youth Club.

Na de voordracht boden we een receptie aan dat in het teken stond van Nepal met lekkere hapjes en een bediening verzorgd door Nepalese studenten in traditionele klederdracht.

We bekijken nu samen met Jyoti wat de noden zijn voor de nabije en verre toekomst zodat onze bijdrage efficiënt kan besteed worden: het bouwen van een nieuw schooltje, de opleiding financieren van jonge meisjes uit de getroffen dorpen, het aankopen van schoolbenodigdheden....PFR: SIE 09400

Project Kledingwerk vzw

Het project Kledingwerk wordt al drie jaar gesteund door  de club ‘De Zes  Rozen’ – Antwerpen.

De vzw Kledingwerk is een liefdadigheidsinstelling die ervoor zorgt dat  kinderen van minder begoede ouders, die naar het Stedelijke Onderwijs gaan in Groot-Antwerpen, mooi, netjes en vooral warm gekleed de lessen kunnen volgen in de winter. Deze kinderen worden opgemerkt door de leerkrachten, zorgcoördinators en directie. Zij nemen contact met de vzw en er wordt een afspraak gemaakt. Elke woensdag voormiddag is er vanaf eind september tot eind februari bedeling in de lokalen gelegen in een stadsschool te Antwerpen. Vier vrijwilligers helpen deze kinderen aan nieuwe kledij. Ze krijgen een maal per jaar een volledige outfit. D.i. een warme anorak, een lange broek, een trui en degelijke winterschoenen, alles is nieuw en van de beste kwaliteit. Per kind hebben we hiervoor gemiddeld 57 € nodig.

Met de bijdrage van onze club ‘De Zes Rozen’ kunnen er 18 leerlingen elk jaar geholpen worden. Deze kinderen krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen, gaan ook liever naar school en verlaten onze lokalen met een big smile op hun gezichtje. Daarvoor doen wij het! PFR: SIE 08944

Jaarlijkse uitstap met de blinden van  ‘DE MARKGRAVE’

Elk jaar in de lente nodigen we een groep bewoners van DE MARKGRAVE, een tehuis voor blinden en slechtzienden, uit op een avondje theater.

Ze krijgen de keuze een concert of een theatervoorstelling, maar sedert enkele jaren valt hun keuze steeds op ‘Het echt Antwaarps theater’. De stukken zijn voor iedereen te begrijpen en grappig. Daarenboven speelt het decor weinig rol en kiezen we voor een stuk met weinig personages, zodat iedereen kan volgen.

We halen de mensen op met onze auto’s aan de Markgrave en brengen ze daarna ook weer naar huis. In het theater, zorgen we voor de vestiaire, heeft elke bewoner zijn/haar eigen begeleidster en worden ze tijdens de pauze getrakteerd op een drankje.

De avond is steeds een groot succes. Uit welingelichte bron weten we dat er dagen daarna nog wordt over gesproken. We hopen deze traditie nog een aantal jaren verder te kunnen zetten! PFR: SIE 09282

Zomerschool

Elk jaar in juli en augustus vindt de 'zomerschool' plaats. Zo’n 120 jongeren van zes tot en met twaalf jaar, die nog maar pas in ons land zijn toegekomen, kunnen er spelenderwijs Nederlands leren.

Ruim vijftig vrijwilligers, die ieder één tot meerdere weken voor hun rekening nemen, begeleiden de klassen. Bovenop de taallessen wordt ook via muziek, spel en sport, en tijdens uitstappen, Nederlands aangeleerd. Er wordt ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden, kunstbeleving en het kweken van zelfvertrouwen.

Na ruim een maand zijn de resultaten opmerkelijk. De meeste kinderen vinden vlot hun weg in het Nederlands en ze zijn trots op hun behaalde resultaten.

 Elk jaar werken een aantal clubleden van SI Antwerpen De Zes Rozen actief mee aan dit project

Voedselbank

Delhaize voert actie ten voordele van de Voedselbank tijdens de week van de armoede. www.foodbanks.be

Een stralende vriendelijkheid, een open glimlach, het zijn de beste troeven om de klanten van Delhaize over de streep te trekken! Het is een gemakkelijke actie die gewoon een beetje tijd vraagt van de vrijwilliger. Meer niet. Een beetje tijd voor de anderen! Prima voor onze SIB visibility!!!!!

De gemotiveerde vrijwilligers (waaronder talrijke leden van de club Antwerpen De Zes Rozen) die de klanten aanspreken, zorgen ervoor  dat er meer giften worden geregistreerd in de betrokken Delhaize winkels.