NL FR EN

causerie Caroline DEMEY


De februarivergadering stond in het teken van SOROPTIMIST! 

Op enthousiaste en humoristische wijze schetste C.Demey (SIB gouverneur Nl) de geschiedenis en structuren van SI en SIE. De organisatie wil gericht werken (programma, objectieven en projecten)   om de millennium doelstellingen  van de VN  (gelijke rechten voor mannen en vrouwen;  basisonderwijs; armoede en honger reduceren; gezondheid; duurzaam leefmilieu; eerlijke  handel en solidariteit)  te realiseren.

Groot belang wordt gehecht aan onderwijs. Het thema van Maria- Elisabetta de Franciscis, SIE voorzitter 2015 – 2017, is « Educate to  lead »  Educate  Enable, Empower:  Soroptimists invest in education. C. Hublet,   SIB voorzitter 2016 – 2018, koos voor “Education gives wings to women”.

       

Ze gaf een overzicht van de verschillende thema’s besproken op gouverneurs meetings die ze heeft bijgewoond. 

 Berlijn 2013 : Sustainability, structure , strategy                                                                                     Copenhagen 2014: analyse van de enquête extension & retention. Veroudering is een bedreiging!          Lissabon 2015: Communicatie en Branding : rol communicatie bepalen, doelgroep bepalen, imago vastleggen                                                                                                                                                              Sofia 2016: Branding campaign, new constitution

Ons DNA is geen  Y of X gen, maar F (= friendship, fun, food) en A (= action, advocacy, awareness). Bij een goede balans tussen A en F ---- FAntastisch!                                                                                                         WIE zijn we : vrouwen / professioneel - WAT doen we: projecten / geen charity -  WAAROM: Onderwijs/ millennium doelstellingen

Leerrijk voor nieuwe leden en aanwezige vriendinnen, boeiende opfrissing voor de andere leden, een 'boost' voor iedereen!