NL FR EN
×

Algemene Vergadering vzw


Op 20 april werd de Algemene Vergadering van de vzw gehouden voor het afgelopen werkings-/boekjaar. De secretaris en penningmeester brachten hun respectievelijke verslagen en resultaten. Alles verliep vlekkeloos.  Onze club 'leeft goed, actief en gezond'.

Béatrice Denis werd verkozen tot Voorzitter voor het mandaat 2018-2020. Bravo voor haar engagement!

Een 'sorop' quiz  peilde naar onze parate kennis over SI, SIE, SIB en onze opmerkzaamheid bij het raadplegen van onze verschillende commucatiekanalen. Annick had dit met veel zin voor humor geillustreerd. Het was een ludiek maar ook leerrijk intermezzo.

Daarna werd onder leiding van de commissie toetreding een brainstorming gehouden rond 2 vragen uit de vragenlijst van SIE: sterkte/zwakte analyse van de club en strategie om nieuwe leden te werven. De werkgroep had goed huiswerk gemaakt, eenieder kon zijn eigen inbreng toevoegen. Het was een positieve oefening waar het bestuur verder kan op bouwen.


Site designed by UltiNova