NL FR EN
×

Februari vergadering


       FEBRUARI VERGADERING           

        Mevrouw Leonor Wiesbauer, filosofe en geëngageerd in onderwijs en burgerinitiarieven, hield een causerie over cultuur en  onderwijs, twee van haar passies.

         Met veel enthousiasme en overtuiging schetste zij  haar visie  over identiteit, immigratie en integratie. Zij hield tevens een pleidooi voor      meer cultuur en  wereldburgerschap.

       

        Die avond werd ook een nieuw lid in onze club opgenomen. Met de gepaste 'kaarsen ceremonie' en begeleid door haar  meters Marie- Anne en Béatrice, deed  Ann De Beuckelaer haar intrede in de club. Het warm applaus bevestigde dat dit, zoals steeds, een heuglijk moment is voor alle leden

 

           

                                   

                                                               


Site designed by UltiNova