NL FR EN
×

7 West-Vlaamse Soroptimisten clubs samen voor het goede doel: schenking van 12.000€


http://www.westhoek.be/nieuws/51600/7-west-vlaamse-soroptimisten-clubs-samen-voor-het-goede-doel-sch - 08-03-2015

7 West-Vlaamse Soroptimisten clubs samen voor het goede doel: schenking van 12.000€

Vrouwen voor vrouwen:  vrouwen in de belangstelling voor wereldvrouwendag 8 maart 2015. Soroptimisten West-Vlaanderen verenigen zich en steunen verschillende organisaties die vrouw en kind vooruit helpen.

De 7 West-Vlaamse Soroptimistenclubs te Brugge, Ieper, Knokke-Oostkust, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Veurne- Westhoek organiseerden vorig jaar in oktober de 10e “Europese Vriendschaps- en Ontmoetingsdagen”. Deze 4-daagse wordt om de 2 jaar georganiseerd voor alle Europese Soroptimisten en partners. De editie 2014 werd in Brugge georganiseerd onder leiding van mevr. Mimi Marivoet (club Knokke) en Nationale voorzister Marthe Claeys (club Brugge) en een team met afgevaardigden vanuit  elke club.  Zowel het congres als de daguitstappen naar de Westkust en Ieper, stonden  helemaal in het teken van “Vrouwen voor Vrede”. De witte poppie werd als symbool gekozen, wat ook pastte in het kader van de 100-jarige herdenking van WO I. Er namen vrouwen deel van 12 verschillende landen; in het totaal waren er rond de 350 deelnemers. Prominente sprekers kwamen aan bod op het congres zoals Prof. Katlijn Malfliet (vice-rector KU Leuven), vredesvrouwen Dr. Marleen Temmerman (WHO Genève), Jennie Vanlerberghe (stichter Moeders voor Vrede) en Martine Bossuyt (vredesvrouw en kunstenares Ieper), alsook de nationale voorzitsters van Soroptimist International: Ann Garvie (Schotland) en Europe: Ulla Madsen (Denemarken).

 

 

Soroptimist International is de grootste niet-gouvernementele organisatie van actief geëngageerde vrouwen. België telt  57 clubs en wereldwijd zijn er ongeveer 80.000 leden in meer dan 130 landen. De eerste club werd gesticht in 1923 in Californië – USA. Ze trachten op verschillende vlakken zowel locaal, nationaal als internationaal zoals onderwijs, gezondheid, economie, om het leven van vrouwen en meisjes te versterken in de maatschappij, door hun kansen te bieden op verschillende niveau’s.
De 5 doelstellingen zijn: elke vorm van onderwijs en opleiding voor vrouwen en meisjes verbeteren, elke vorm van geweld tegenover vrouwen en meisjes bestrijden in al zijn facetten en pogen tot vrede in conflictsituaties, ervoor ijveren dat elke vrouw economisch zelfredzaam wordt, de gezondheidszorg voor vrouwen en meisjes verbeteren en de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes verbeteren. De Soroptimisten zetelen oa. in de Vrouwenraad, UNESCO,  ECOSOC, …. Door een wereldwijd netwerk op te bouwen van gemotiveerde en geinspireerde vrouwen kunnen we vriendschapsbanden sluiten, elkaars ervaring en kennis uitwisselen  en vrouwen een stem geven op professioneel, cultureel en maatschappelijk vlak.

 

 

 

De opbrengst van oa. de “Friendship Days”  werd geschonken aan 4 verschillende doelen. Deze werden gekozen  passend in het thema van “vrouwen voor vrede”,  “vrouwen op de vlucht”,  versterking van de positie van vrouw en kind in de maatschappij en bevorderen van de zelfredzaamheid en gezondheid van vrouwen, zowel nabij als in verre landen. Deze thema’s passen dus ook in het kader van de algemene doelstellingen van Soroptimist International.

Volgende projecten worden gesteund:

  • “Moeders voor Vrede” – Mothers for Peace

Gesticht door Jennie Vanlerberghe in 2001: steun aan vrouwen in conflictgebieden in Afrika, Oostblok, Afghanistan, … oa oprichting van het vrouwenhuis in Istalif – Afghanistan, waar vrouwen medische hulp krijgen, opstarten van kippenboerderijen, verlenen van microkredieten, voorzien van zuivere waterputten en –leidingen,  onderwijs, keramiek- en naaiateliers, verder opleiden van jonge meisjes, …

  • “Vrouwenopvangcentrum” te Ieper: recent verhuisd naar nieuwe locatie met 5 nieuwe studio’s; verantwoordelijke Elke Lagatie.

Het Vrouwenopvangcentrum is een afdeling van CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Centraal West-Vlaanderen. Het zorgt voor residentiële opvang en begeleiding aan thuisloze vrouwen en kinderen. Door een tijdelijk verblijf aan te bieden gekoppeld aan psychosociale en integrale begeleiding op verschillende levensdomeinen die met elkaar verbonden zijn, trachten de begeleiders de vicieuze cirkel te doorbreken; het zelfbeeld op te krikken en het sociaal netwerk terug op te pikken. Dit past ook volledig in de doelstellingen van Soroptimist International namelijk de positie van de vrouw en het kind in de maatschappij trachten te versterken.

-“Vrouwenvluchthuis” te Roeselare: olv CAW Midden-West-Vlaanderen-

Vluchthuizen bieden vrouwen die het slachtoffer zijn van partnergeweld een anonieme verblijfplaats aan, die hen rust, veiligheid en ondersteuning geeft. Vluchthuizen laten dus enkel vrouwen toe die mishandeld of bedreigd zijn door hun partner. Het kan hier gaan om geweld in intieme relaties, handelingen en houdingen van één van de partners of ex-partners die erop gericht zijn de ander te controleren en te domineren. Zowel fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich herhalen of kunnen herhalen, worden hiervoor in aanmerking genomen. Het hulpverleningsaanbod is gericht op individuele begeleiding, groepswerking en kinderwerking. Bij de individuele begeleiding probeert men een mentale ommekeer te bewerkstelligen. Daarom werkt de hulpverlening eerst aan het versterken van een positief zelfbeeld.  Elke vrouw tussen 18 en 65 jaar kan in een vluchthuis opgenomen worden. Ze mag ook haar kinderen meebrengen. De partner zal door de politie verwittigd worden dat zijn vrouw in een vluchthuis werd opgenomen. Hij komt het adres van zijn vrouw echter niet te weten. Mevrouw Caroline Flipts – lid van de club SI Roeselare - zetelt mee in het bestuur

  • Solfa International vzw:

solidariteitsfonds voor Afrikaanse vrouwen - steun aan vrouwen in RD Congo oa “genitaal fistelprogramma”, zorgen we voor vrouwen met een genitale fistel ,een vreselijke complicatie van een moeilijke bevalling, met sociale uitsluiting als resultaat. Met het landbouw en microkredietprogramma helpen wij werklustige vrouwen aan een inkomen en creëren we tewerkstelling.  Met het ecofours-programma in Rwanda helpen wij de armste gezinnen voordeliger koken wat niet alleen budget-maar ook milieuvriendelijker is . Onze ambitie is ook om via kleine lokale ondernemingen een autofinanciering van deze sociale programma’s te realiseren. Bezilester Lorrie Vandeghinste is voorzitster van de Soroptimistenclub Roeselare.

Op 17 dinsdag maart 2015 zullen de cheques van elk 3.000€ geschonken worden op de gemeenschappelijke vergadering van de 7 West-Vlaamse clubs. Deze wordt georganiseerd door de club Roeselare-Roslar  in restaurant “Shamrock” te Tielt, waar de voorzitster van de club mevr. Lorrie Vandeghinste (Solfa) de leden van de 7 West-Vlaamse Soroptimistenclubs  zal verwelkomen.

 

Opgemaakt door mevr. Jo De Sutter – secretaresse FD 2014 - PR extern club SI Ieper - Desutter.jo@gmail.com

www.soroptimist.bewww.mothersforpeace.be - www.caw.bewww.solfanet.org

 

http://www.westhoek.be/nieuws/51600/7-west-vlaamse-soroptimisten-clubs-samen-voor-het-goede-doel-schenking-van-12000

 

retour a presse >>>
Site designed by UltiNova