NL FR EN
×

Project 2016-2018 : Afia Shuleni


Afia Shuleni is een Belgische vereniging, opgericht begin 2011, door Dokter Michèle Van Staey en Christine Derom. Ze heeft als doel de gezondheid te verbeteren van de schoolgaande kinderen in de provincie Zuid-Kivu in de Democratische Republiek Congo.

Aanleiding hiertoe waren de vele gesprekken met Dokter Vincent Cibanvunya Murhega, een Congolese arts die in het kader van zijn specialisatie enkele jaren in België verbleef. Daaruit bleek dat er in Zuid-Kivu een groot tekort is aan gezondheidszorg en preventie.

Om hun doel te bereiken hebben de Belgische organisatoren in partnerschap met Dokter Vincent en de lokale autoriteiten het project Medisch Schooltoezicht, “Afia Shuleni”, opgestart.

Afia Shuleni betekent “Gezondheid op school” in het Swahili.

De nadruk ligt op preventieve gezondheidszorg en verbetering van de hygiëne. De kinderen worden na de postnatale periode medisch zo goed als niet meer opgevolgd. Afia Shuleni wil hen daarom een minimum aan gezondheidszorg bieden. Een kind in goede gezondheidstoestand zal immers zijn schoolloopbaan in betere omstandigheden kunnen afwerken. Dit zal hem dan weer betere toekomstperspectieven bieden.

Wat hebben wij verwezenlijkt sinds het begin van het project ?

4 medische kits werden uitgerust
de medische kit bestaat uit al het materiaal dat nodig is om de medische onderzoeken uit te voeren (meetlat, weegschaal, optotype kaart, mini-gehoortester, otoscoop, rhinoscoop, stethoscoop, …)

9 zendingen vonden plaats
1 à 2 zendingen per schooljaar vonden plaats onder de leiding van de Belgische projectbeheerders

11 artsen en 8 verpleegkundigen (allen congolezen) werden opgeleid
gedurende de zendingen worden de artsen en verpleegkundigen opgeleid in de discipline medisch schooltoezicht, zowel op medisch als op organisatorisch vlak. Momenteel  zijn  4 medische teams operationeel.

meer dan 30.000 leerlingen in een 40-tal scholen (stedelijke, rurale et semi-rurale) werden onderzocht en opgevolgd.
Elk medisch team onderzoekt minimum 2.200 leerlingen per schooljaar.
Hierbij wordt de nadruk gelegd op de kwaliteit van het medisch onderzoek.

een werkstructuur werd geïmplementeerd
een superviserende arts controleert de activiteiten van de medische teams en geeft hen raad op medisch vlak.
diverse standaarddocumenten werden ontworpen en ter beschikking gesteld  

een partnerschap werd gesloten met de lokale autoriteiten
het medisch schooltoezicht is een discipline die zich koppelt aan een bestaande structuur nl de scholennetwerken. Het is dus noodzakelijk om nauw samen te werken met de organen die deze netwerken beheren.

Wenst u ons project te steunen ?

Omdat de leerlingen van Zuid-Kivu ook recht hebben op basis gezondheidszorg
help hen en doe een gift

via overschrijving

via doorlopende opdracht en spreidt uw bijdrage over 12 maanden

op de rekening van Afia Shuleni : BE25 7370 3311 0082

 

 


Site designed by UltiNova