NL FR EN
×

Onze projecten


2014-2015

Action For Child Rights International

Action For Child Rights International zet zich in om de verschillende vormen van misbruik in en rond kindertehuizen aan te vechten. http://www.acr-int.com

Dokters van de Wereld

De vzw Dokters van de Wereld –met een apart zorgaanbod voor kwetsbare vrouwen- heeft een zorgcentrum in Antwerpen waar iedereen terecht kan die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Op vrijwillige basis worden jaarlijks duizenden consultaties uitgevoerd. http://www.doktersvandewereld.be

opMaatorkest

OpMaatorkest is de Vlaamse variant van ‘el Sistema’ van de Venezolaanse José Antonio Abreu die 40 jaar geleden begon met kinderen van de straat te halen en hen een instrument leerde bespelen. Zodoende leren de kinderen discipline die ook hun schoolresultaten positief beïnvloedt. El Sistema is een hefboom gebleken voor sociale emancipatie van inmiddels 2 miljoen kinderen.
In 2012 lanceerde de Antwerpse Filharmonie het opMaatorkest met dezelfde nobele doelstellingen. Kinderen uit achtergestelde milieus leren verantwoordelijkheid opnemen, een engagement aangaan en hun talenten ontwikkelen.http://opmaatorkest.be

2016

Weerbaarheid en zelfverdediging voor vrouwen. www.fjc-veiligthuis.be

CO3

Complexe en chronische situatie van interfamiliaal geweld.www.provincieantwerpen.be

Zomerschool

Nieuwkomers tussen 6 en 12j krijgen tijdens de vakantie een intensief taalstimulerend vakantieaanbod..www.onderwijscentrumbrussel.be

Orgaandonatie

Actie broodzakken "ik geef je mijn hart". Idem 2017 en 2018..www.vlaanderen.be

2017 - 2018

Pro Avalanche

Vrijwillige Artsen en verpleegkundigen voor Cambodje.www.proavalanche.org

Ghapro

Gezondheidswerkers voor vrouwen en mannen die in de prostitutie werken..www.ghapro.be

Manta Dia en Solid

Eerlijk werk voor niet opgeleide vrouwen in de Andes. Opvang tiener moeders, ondersteuning van gevluchte en misbruikte kinderen.www.solidinternational.be

Haertsaver

Wij steunen het AED project Sint-Annacollege te Antwerpen met "diamant" www.heartsaver.be

Think Pink

Wij steunen de borstkanker campagne www.think-pink.be

Tejo

Voor jeugd tussen de 10 en 12 jaar in een probleemsituatie. Laagdrempelig, onmiddellijke hulp, anoniem en gratis. www.Tejo.be

Ondernemers voor Ondernemers

Hun missie is het bevorderen van duurzame, economische groei in landen in ontwikkeling door ondersteuning van lokaal ondernemerschap. www.ondernemersvoorondernemers.be

Moeders voor de Vrede

Zet zich in voor vrouwenrechten, probeert toekomstperspectieven te geven aan vrouwen die slachtoffer zijn van conflicten en geweld. Ze geloven in een lokale aanpak en niet in zo maar geven, wel kansen krijgen. www.mothersforpeace.be






Site designed by UltiNova