NL FR EN
×

Laptopproject SI Club Genk vooruitstrevend en efficiënte 'good practice'


Soroptimist club Genk genomineerd Federale Prijs voor armoedebestrijding

Op vrijdag 16 juni werd de federale prijs voor armoedebestrijding uitgereikt. Club Genk was bij de genomineerden voor Vlaanderen.

Het laptopproject, dat samen met het  OCMW Genk werd opgezet, beantwoordde volledig aan de focus die de federale prijs voorop had gezet. Daarom diende het OCMW het uitgewerkte voorstel in.

Die focus was uiteraard optimale kansen geven aan kansarmen, maar vooral activering van de mensen zelf die te maken hebben met armoedeproblematiek.
En dat is nu net wat we beogen met het laptopproject.

Het idee om in een breder kader armoede te bestrijden in onze eigen stad werd opgestart door Ghislaine Palmers, een van onze stichtende leden. Samen met de toenmalige voorzitster Irene Eerdekens kreeg het idee langzaam vorm.

De voorwaarde om een laptop te bekomen, is vooral de bereidheid van de ouders om mee te gaan in het project. Van de ouders  verwachten wij dat ze computerlessen gaan volgen, of indien nodig taallessen. Uiteraard worden die lessen ook door onze club betaald.
Zo hopen wij ook de ouders meer kansen te geven en hun kinderen beter te kunnen begeleiden.

De voorbereiding was een heel groeiproces..

Er moesten overeenkomsten worden opgesteld, de gezinnen moesten door OCMW worden geselecteerd, er werd samengewerkt met Basiseducatie en campus 03 (begeleiding leerlingen en gezinnen). Door met meerdere  organisaties samen te werken is het draagvlak en de opvolging zo maximaal mogelijk.

Maar onze moeite werd beloond. Op 16 juni 2017, mochten wij als sponsors en OCMW als organisatie die het dossier indiende,  in aanwezigheid van koningin Mathilde, de  prijs in ontvangst nemen.

Wij zijn uiteraard heel  fier en doen met vernieuwde energie verder!


Site designed by UltiNova