NL FR EN
×

Projectinformatie


MET EEN KLIK OP DE TITEL KAN JE MEER INFORMATIE VINDEN OVER ONZE PROJECTEN

BINNENLANDSE PROJECTEN

Educatief Maatschappelijke sensibilisatie - AWARENESS

 • IN HET WAASLAND  in 2018  op 2 maart in de Stadsschouwburg in Sint Niklaas
 • 2019 = scholen die het programma nog niet in hun lessen hebben, zullen begeleid worden om het thema te integreren via onze contacten, documenten en filmmateriaal in samewerking met het medisch team. 
 • INFORMATIEDAG : ORGAAN-, BLOED- EN STAMCELDONATIE
 •  (sedert 2003 13.000 leerlingen ontvangen)
 • In samenwerking met  UCL, UZGent, AZ Nikolaas, pedagogisch stafmedewerker bisdom Gent, Soroptimist Land van Waas organiseert de Sessies samen met Rotaryclub St-Gillis-Stekene-Camasiacum +RC Waasmunster Durmeland.
 •  Informatiedagen voor het Sec.Onderwijs 3e graad.
 • Op deze dagen krijgen de leerlingen naast informatie over deze materie ook verschillende getuigenissen te horen.
 • CAMPAGNE IN HEEL BELGIË
 • Ieder jaar sedert 2012 sensibilisatie in Gemeenten-Steden
 •  St Valentijnactie :  “IK GEEF JE MIJN HART”
 • vanaf 2012 broodzakkenactie door belgische Clubs
 • 2016 = 225'000 broodzakken 
 • 2017 = 350'000 
 • 2018 = 250'000
 • 2019 = 200'000

Sensibiliseringsactie over orgaan-, bloed- en stamceldonatie.
In het Waasland vanaf 2015 ook in samenwerking met het Rode Kruis bij bloedinzamelingacties en met bakkers op St.Valentijn een week sensibilisatie met broodzakken die het publiek sensibiliseren over dit thema.  lees meer LINK                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

VROUWEN TEGEN GEWELD 

ACTIEDAGEN  25/11 Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen tot

10/12 Internationale Dag van de Mensenrechten

 • start van onze acties op 18 november in het Pand, te Gent georganiseerd door ZONTA Area 05 in samenwerking met Soroptimist International SYMPOSIUM wij steunen met de 7 Oost-Vlaamse clubs het zorgcentrum in Gent. 
 • 25 november start van de actie in de Gemeenten van het Waasland : Belsele, Nieuwkerken, St-Gillis-Waas, Stekene en de stad Sint-Niklaas, banners worden opgehangen op publieke plaatsen, bladwijzers worden verdeeld op plaatsen waar de bevolking het meest aanwezig is. 

FILMACTIES 8 MAART

INTERNATIONALE DAG VAN DE VROUW

Wij organiseren de derde Filmavond met een thema over vrouwen die veel bereikt hebben of een belangrijke boodschap brengen naar onze maatschappij.   

Telkens wordt een project gesteund.

 • 1e actie 2016 folder : folder met informatie voor vrouwen met borstkanker in samenwerking met AZ Nikolaas  FILM "SUFFRAGETTES".
 • 2e actie 2017 steun : voor het behoud van de sportdag voor personen met een beperking en leerlingen voor het aangepast onderwijs in het Waasland, FILM "MIS SLOANE".
 • 3e actie 2018 steun : aan DE COMPANJONG  =  vereniging voor mensen met jongdementie in het Waasland  FILM "HIDDEN FIGURES".
 • 4e actie 2019 : steun aan Hartekinderen vzw & ENAGA

LOKAAL MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT - Action

CONTINUÏTEIT IN STEUN VAN PROJECTEN: gelijke kansen voor iedereen

 • ONTDEK DE STER steun ook in 2018 
 • Sportdag voor kinderen met beperking, steun en medewerking.  Op deze dag kunnen heel wat kinderen kennis maken met verschillende sportdisciplines, zowel binnen als buiten. De disciplines zijn gericht op kinderen met een beperking.
 • Op 27 april 2017 gebeurd  de 30ste editie van Ontdek de Ster 1600 deelnemers. 350 begeleiders en 245 lesgevers zorgen voor een geslaagde dag.
 • HET WITTE RAVEN PROJECT (samenwerking met Kiwanis Sint Niklaas)
 • Ook in het bestuursjaar 2018-2020 wordt dit project verder uitgebouwd in samenwerking met Kiwanis Sint Niklaas.
  IEDER KIND VERDIENT EEN EERLIJKE KANS
 • Witte raven vangen signalen op van situaties die kunnen wijzen op verdoken armoede. Via de scholen wordt de verdoken kinderarmoede het gemakkelijkst gedetecteerd. Medewerkers (lesgevers en andere) met een affiniteit voor de problematiek, zijn de Witte Raven in het project. Momenteel zijn al 44 Witte Raven actief in 44 Wase scholen uit het basis- en het secundair onderwijs van alle netten. Zij ontvingen elk van de club een werkingskrediet, waarmee ze discreet de primaire armoedeproblemen van de betrokken kinderen kunnen begeleiden.
 • Het poject probeert door kleinschalige en discrete acties de hinder te minimaliseren,die kinderen in hun ontwikkeling ondervinden. Hen later beter in onze maatschappij laten functioneren is het streefdoel.

 

DE COMPAGNON  WIE ZIJN WIJ 

 • De Companjong is een vereniging voor mensen met jongdementie in het Waasland. De Companjong wil mensen met jongdementie uit hun isolement halen door activiteiten te organiseren, informatie te verstrekken en lotgenotencontact te bevorderen.
 • APRILNIEUWSBRIEF 2018 VAN DE COMPANJON <<
 • DE SPRINGPLANK – SINT-NIKLAAS steun aan de sociale kruidenier.Hun werking met en voor mensen in armoede vertrekt vanuit de visie :                  de basispijlers van Welzijnsschakels (WZS) de criteria van een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen (VWAHWN). 

Speelplaatsproject  en verkeersopvoeding voor kinderen met een beperking.meer info over MPI Zonneken / Kompas

Visie van ouders van kinderen met beperking

 • Onze kinderen zullen in de ‘Bijs’ dag en nacht opgevangen kunnen worden. Deels om hen continuïteit in comfort aan te bieden, deels om de opvoedings- en zorglast die vaak zwaar is voor ouders, te verlagen. De zorg zal gebeuren door een vast team van vertrouwde begeleiders. Hiervoor zullen we beroep doen op verschillende externe zorgverstrekkers.
 • Belangrijk hierin is dat onze kinderen (dankzij de kleinschaligheid van het project) kunnen genieten van een programma op maat, waarin de componenten therapiezorg en ontspanning op elkaar zijn afgestemd, op basis van een individueel handelingsplan. Dit is noodzakelijk gezien het gaat over jongeren met een mentale e/of motorische beperking, vaak met medische problematiek of autisme.
 • We kunnen dit echter niet alleen.      (lees verder....)
 • ONAFHANKELIJK LEVEN
  ook mensen met een beperking hebben het recht om hun leven zelf te organiseren dank zij een Persoonlijk Assistentie Budget.Al enkele jaren steunen we dit project. Hun voornaamste doel is ervoor te zorgen dat deze mensen een gewoon leven kunnen leiden in de samenleving.
 • Dit  werkjaar steunen we en waren we aanwezig bij de voorstelling van het boek "het loopt op wieletjes" met Rob Vanoudenhoven.
  (lees verder)

In samenwerking met alle Soroptimist Clubs helpen wij Payoke bij de realisatie van het  Dossier Loverboys

Payoke is een niet-gouvernementele organisatie die strijdt tegen het verhandelen en uitbuiten van mensen.

Slachtoffers van loverboys krijgen bij hen individuele begeleiding en psychologische en juridische bijstand.

Artikel verschenen in de SOROP'news 34, update project loverboys lees meer pagina 28-29

BUITENLANDSE PROJECTEN

1. ELKE VORM VAN OPLEIDING VOOR VROUWEN EN MEISJES VERBETEREN

 •  SYRIE BACK TO SCHOOL  (samen met Zusterclub Zutphen Nederland volgen we de oproep van de Nederlandse Unie om het project testeunen van UNICEF - continuïteit van teun voor drie jaar 2015  2016   2017 ) 
 • Bericht uit de website van Nederland :

   

  Syrische kinderen lijden al jaren onder het geweld in hun land. Maar deze generatie mag geen verloren generatie zijn. De oproep om mee te doen aan Syrië 'Back to School' heeft weerklank gevonden bij onze clubs. Marlène Van Benthem, toen PD SINederland  kwam in November 2014 Belgische Clubs anmoedigen om mee te stappen in deze actie.

  Onze Zusterclub Zutphen is gestart met fundraising, SI Land van Waas doet met hun mee  -

  EEN ENGAGEMENT VAN 3 JAAR is gestart in September 2015

 
 
 

2. ELKE VORM VAN GEWELD TEGENOVER VROUWEN EN MEISJES BESTRIJD

 

3. ERVOOR IJVEREN DAT ELKE VROUW ECONOMISCH ZELFREDZAAM WORDT

 • SOLIDAGRO
  ondersteunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filipijnen.
  Dankzij kleinschalige projecten zoals groentetuinen, rijstvelden en waterputten werken we samen aan hun recht op voedsel. Deze solidariteit willen we delen met jongeren en volwassenen in eigen land via ons educatief aanbod en activiteiten.
 • BANGALORE , INDIA
 • In samenwerking met de plaatselijke SI Club Bangalore, onze zusterclub,  zorgden wij voorsanitaire -  en  educatieve projecten om de zelfredzaamheid van jonge vrouwen en meisjes te ondersteunen;
 • SI Bangalore gifts Project rising star Jeevodaya ashram Solar Water heaters.

We have been supported in this project by SI Belgium our Friendship Link club.
Thank You to SI Land Van Waas, Belgium.

 • PROJECT BATANCE TOBACOUTA SENEGAL 

 • onafhankelijker werken en zelf inkomsten te genereren   lees meer (.......)
 • In juli 2016 was de opleiding in Toubacouta een succes en werden de eerste 10 ovens geplaatst. De vrouwen waren erg gemotiveerd en enthousiast om verder te werken. Aan het einde van deze opleiding werd daarom op 14 juli

  een vereniging of 'bureau de femmes' opgericht waarbij de vrouwen zichzelf organiseerden met een voorzitster, ondervoorzitster, secretaris, enz. Zij willen zich engageren om dit project samen te dragen en verder te zetten, met de steun van Julia en Inse vanuit België, Soroptimist Land van Waas besliste om deze moedigee vrouwen uit België te steunen om hun doelen te bereiken, die ook de onze zijn.....namelijk 

  vrouwen onfhankelijker te maken - zelfredzaamheid is een van de topics van voorzitter SIB Claire Hublet 2016-2018 

4. DE GEZONDHEIDSZORG VOOR VROUWEN EN MEISJES VERBETEREN

"Empower women by empowering midwives”

Projecten: SENEGAL BEVALT EN IMPORE

Bijdragen aan goede opleiding van vroedvrouwen

waardoor gewerkt wordt aan het behalen van Millenniumdoelen (4-5 en 8)

4: Kindersterfte terugdringen

5: De gezondheid van moeders verbeteren en

8: Werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling

5. LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN VROUWEN EN MEISJES VERBETEREN.                        

 

TOEKOMSTIGE PROJECTEN


 


Site designed by UltiNova