NL FR EN
×

Toetreding


Alle beroepen worden principieel opengesteld.

Wie er zich toe engageert om lid te worden van Soroptimist International neemt die beslissing met kennis van zaken. Zij heeft dan ook de intentie en de mogelijkheid om zich actief in te zetten voor de sociale activiteiten en projecten van de club. Tevens wordt zij verwacht aanwezig te zijn op de maandelijkse statutaire vergaderingen.

Lid worden & lid zijn van Soroptimist International betekent dat we ons ten dienste stellen van de anderen via ons beroep en onze ervaring, en dat we ons persoonlijk inzetten voor elk project van de club en de unie.

Er is een commissie toetreding die bestaat uit 3 leden.

Deze commissie begeleidt aspirant-leden in de procedure om eventueel lid te worden.

 

Hieronder de procedure voor toetreding.

10 stappen tot het soroptimisme :

 

1.Elke geinteresseerde dient een mail met cv door te sturen naar de voorzitter van de club

2.Voorzitter stuurt kandidatuur door naar de commissie toetreding

3.Commissie toetreding (min 2 leden) ontmoet persoonlijk de kandidate en voorziet alle info ivm het soroptimisme

4.Commissie evalueert en stuurt het verslag door naar de voorzitter

5.Voorstel kandidatuur via mail specifiek over deze kandidatuur aan alle leden van de club en eenmalig opnemen in de circulaire

6.Elk lid mag tegen voorgestelde kandidaat schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen bij de voorzitter

7.Bezwaren worden geëvalueerd eerst door de commissie toetreding en dan door het clubbestuur

8.Bij akkoord worden door de commissie toetreding 2 meters aangesteld

9.De kandidate wordt uitgenodigd voor twee vergaderingen waar de meters waken over hun metekind

10.Bij akkoord van zowel de kandidate als het clubbestuur wordt de kandidate lid van de club en in een volgende vergadering geïntroniseerd

 


Site designed by UltiNova