NL FR EN
×

TRAMPOLIEN

Données générales

Club: TONGEREN EPINONA

A partir du: 2017-04-01

Date d'achèvement: 2020-10-01

Email: malougoffin@hotmail.com

But: Door de VZW Trampolien willen we slachtoffers van geweld helpen om een nieuwe toekomst op te bouwen. Dit kunnen we realiseren door financiële steun te verlenen onder voorwaarden, voor therapeutische begeleiding. www.trampolien.be Par le biais de la ASBL Trampolien, nous voulons aider les victimes de violence intrafamiliale à faire un pas vers un nouvel avenir. Nous le réalisons en offrant un soutien financier. www.trampolien.be

Objectif: violence

IDs Européens: SIE-04443

SI clubs:Fonds objectif: 20000 EuroOUI, je veux participer
Fonds levés: 16250 Euro


Projet information

Fonds information

Voir texte en Français ci-desous SVP

Veerkracht naar een leven zonder geweld

In het kader van het objectief van Soroptimist International
“Violence against women and girls” heeft Soroptimist Club Tongeren Epinona een project opgestart.

Beste Soroptimistvriendinnen,

Mevrouw, Mijnheer,

Met deze tekst willen we ons steunfonds “VZW Trampolien” onder de aandacht brengen! In augustus 2015 werd een VZW opgericht.

Het SIE actiefonds 2014 werd toegekend aan dit project.

MISSIE

TRAMPOLIEN VZW wil bijdragen aan de aanpak en reductie van de problematiek van intrafamiliaal geweld en van geweld in vetrouwensrelaties. Wij willen vrouwen, mannen en kinderen die dergelijk geweld hebben ondergaan of die er getuige van waren en daar onder lijden, ondersteunen via het faciliteren van de hulpverlening. Via ons steunfonds en onze methodiek kunnen slachtoffers die het financieel niet breed hebben, toch rekenen op een snelle en professionele hulp zodat zij de nodige veerkracht kunnen ontwikkelen om hun leven weer op een positief spoor te krijgen.

Intrafamiliaal geweld kan in fysieke, psychische, seksuele en economische vorm voorkomen. Hoewel we in de statistieken merken dat vooral vrouwen en kinderen slachtoffers zijn van bepaalde vormen van intrafamiliaal geweld, treffen we zeker ook mannen, ouderen en jongeren aan in de cijfers. Ook zij kunnen natuurlijk bij Trampolien terecht! 

Trampolien vormt een unieke schakel in het werkveld van de hulpverleningsorganisaties rond deze problematiek, in die zin dat het de leemte vult die kan ontstaan tussen de geweldsituatie en snelle therapeutische ondersteuning.

ZORG

Om in het project te kunnen stappen als slachtoffer worden 2 cumulatieve voorwaarden vooropgesteld.

In eerste instantie moet het om een persoon gaan die, ongeacht geslacht of leeftijd, met een geweldsituatie is geconfronteerd. Aangezien het concept geweld zich in de praktijk niet altijd afgelijnd laat definiëren, is het in de eerste plaats aan de doorverwijzende dienstverlener, de psycholoog of therapeut, om hierover een eerste oordeel te vellen. De medewerker van Trampolien zal dit dan tijdens het intakegesprek ook even aftoetsen.
De tweede voorwaarde die wordt gesteld betreft het financiële aspect. Trampolien heeft tot doel mensen toegang te bieden tot mentale coaching, daar waar ze dit zelf niet of heel moeilijk kunnen bekostigen.

Zo wil Trampolien een schakel zijn in de keten om zo veel mogelijk mensen te helpen ontsnappen aan hun ondraaglijk leed én hen een helpende hand reiken op weg naar een geweldloze toekomst.

STEUN ONS

Daarom komen wij met plezier het project toelichten in uw club.

          OM ONS STEUNFONDS TE VERSTERKEN REKENEN WIJ OP GIFTEN?

                       SPONSORING EN EIGEN FUNDRAISING INITIATIEVEN;

Wil je meer informatie of wens je verder af te spreken?
Mail naar:  iwithof@hotmail.com of trampolien15@gmail.com

 

Dans le cadre de l’objectif de Soroptimist International  « Violence against women and girls »,

le club Soroptimist Tongeren Epinona a mis en place un projet.

Chères amies Soroptimist,

Madame, Monsieur,

Nous aimerions porter à votre connaissance le fonds d’entraide de la ASBL TRAMPOLIEN.

Par le biais de la ASBL Trampolien, nous voulons aider les victimes de violence intrafamiliale à faire un pas vers un nouvel avenir. Nous le réalisons en offrant un soutien financier lorsqu’un accompagnement psychothérapeutique s’avère nécessaire durant ce processus.

Pour beaucoup, cet accompagnement psychothérapeutique professionnel issu du privé est  inabordable. Et les services de soins psychologiques subsidiés affichent souvent des listes d’attente très longues alors que les cas à traiter sont souvent aigus et urgents. Notre projet veut rendre plus accessible l’accompagnement en finançant une série de séances chez un psychologue ou thérapeute.

La violence intrafamiliale se manifeste sous différentes formes : physique, psychique, sexuelle et économique. Bien que les femmes et les enfants représentent un important pourcentage, nous remarquons que les hommes, les personnes âgées et les jeunes peuvent également être victimes de violence intrafamiliale. Ils peuvent également faire appel à Trampolien. Le but de Trampolien est d’aider les victimes à gérer les souffrances endurées et à entrevoir un avenir sans violence. Nous attachons également une attention particulière aux enfants afin qu’ils puissent devenir des adultes équilibrés et heureux.

Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour bénéficier de l’aide financière.

 

  • Il doit s’agir d’une personne confrontée à une situation de violence, quel que soit l’âge ou le sexe de la victime. Sur le terrain, la violence  est parfois difficile à cerner et c’est souvent le prestataire de services, le psychologue ou le thérapeute qui émet un premier avis. Lors d’un entretien, le collaborateur de Trampolien vérifie si la personne répond aux critères fixés.
  • L’aspect financier est examiné. Le but de Trampolien est de permettre aux personnes plus démunies de bénéficier d’un accompagnement psychothérapeutique professionnel inabordable sans l’aide de Trampolien.

 

Trampolien veut être un maillon de la chaîne qui donne la possibilité à un maximum de personnes d’échapper à leur insupportable souffrance  en leur offrant un tremplin vers un avenir sans violence.

Nous serions heureuses de collaborer avec vous et si votre club le souhaite, nous pouvons vous rendre visite et vous donner de plus amples informations.

Souhaitez-vous un entretien ou des infos supplémentaires?

Envoyez un courriel à iwithof@hotmail.com ou trampolien15@gmail.com

 

Site designed by UltiNova