Welkom


Welkom van de voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is nu drie maanden geleden dat mijn bestuur gestart is.  Onze doelstellingen zijn ambitieus en vragen de steun en de samenwerking van alle leden.  Ik ben bijzonder blij om vast te stellen dat iedereen enthousiast is en zich wil inzetten voor ons project :

« Werken voor de opleiding, de zelfredzaamheid en de onafhankelijkheid van vrouwen »

Jullie acties ter gelegenheid van de dag van de strijd tegen elke vorm van geweld tegen vrouwen en van de dag van de mensenrechten waren talrijk. Het oranje was zichtbaar in alle hoeken van België.

De documenten betreffende de actie « Samen in dezelfde richting » werden jullie toegestuurd . Op deze manier brengen we in de Clubs en de Unie het klimaat van uitwisselen, van delen, van vernieuwen en van steun bieden zodat we samen projecten kunnen realiseren voor vrouwen en kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat uw inzet grenzeloos is.

Hier zijn mijn wensen voor 2017 :

Dat er vriendschap en harmonie mag zijn op alle niveaus van de Unie.

Laat ons echte vredesdragers zijn. Laten we werken in alle sereniteit en met wederzijds respect.

Dat al onze projecten in het nieuwe jaar mogen gerealiseerd worden en slagen.

Ik wens jullie een prachtig 2017, met veel succes zowel op familiaal als op professioneel vlak.

Om te eindigen wil ik aan mijn wensen nog toevoegen dat dit nieuwe jaar vol mag zijn met boeiende en schitterende soroptimist gebeurtenissen in een geest van vriendschap en met elkaar delen.

Claire Hublet,  Voorzitter SIB 2016-2018 

 

Het programma van 2016 - 2018 :

Ik sta tot uw beschikking deze twee jaar en ben klaar om te luisteren naar jullie verzuchtingen. Deze periode moet een weerspiegeling zijn van de dynamiek van alle clubs. Zonder de clubs en hun leden kan binnen Soroptimist niets bereikt worden. U bent de motor van onze organisatie om onze doelen te realiseren.

Voorzitter zijn is voornamelijk ten dienste staan van onze organisatie.

Voorzitter zijn is voor mij coördineren, inspireren, motiveren en begeesteren.

Ik dank alvast iedereen die sympathie heeft voor mijn oproep en wil investeren in deze projecten.

    

                                                                     

Kies uw taal:

NL FR EN

SIB LoginSite designed by UltiNova