Welkom


Welkom van de voorzitter

Met meer dan 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd is mijn gekozen thema ‘Women for Peace’ onrustwekkend actueel.

De doelstelling van Soroptimist International is de verbetering van de status van vrouwen.“Educate to lead” is één van de middelen om deze doelstelling te realiseren en de vrede na te streven.

”To educate girls and boys can change the world”, citaat van Yvonne Simpson, Soroptimist International president.

Kennis brengt meer begrip, meer verdraagzaam-heid en meer respect voor andermans mening mee. Wanneer vrouwen een degelijke opleiding hebben genoten  kunnen ze beter bijdragen tot het tot stand komen van een geweldloze omgeving.

Ieder van ons kan als lid van een internationale vrouwenvereniging zoals  Soroptimist International haar steentje bijdragen.

 

Vriendelijke groeten,

Marthe Claeys

President SIB 2014-2016

Kies uw taal:

NL FR EN

SIB LoginSite designed by UltiNova