Huiselijk en seksueel geweld: beter opgemerkt?30

Nov
2022

Huiselijk en seksueel geweld: beter opgemerkt?

  • 30/11/2022
  • 19:00
  • Kasteel van Huizingen - Henry Torleylaan 100, 1654 Huizingen
  • HANSSENS Carine
  • 02 360 07 80
  • crhanssens@gmail.com
  • Annexes:
    - Lezing-Ines-Keygnaert-uitnodiging-.pdf

Spreker: Prof. Dr. Ines Keygnaert Operational Director ICRH Team Leader Gender & Violence Team

Inschrijven via https://forms.gle/WC79CmN6eaV3tVpH6

Zijn we opmerkzaam? Wat kunnen we doen om betere te weten hoe vaak geweld voorkomt? Wat zijn de signalen en waar kunnen we letten? Wat kan je zelf doen en wat kunnen we samen doen? Welke call to action is noodzakelijk om dit probleem aan te pakken?

Ines Keygnaert is professor seksuele en reproductieve gezondheid en Operationeel Directeur van het International Centre for Reproductive Health (ICRH) aan de Universiteit Gent. Ze leidt er ook het "Gender & Violence" Team en coördineert de onderzoekslijn rond seksueel geweld en schending van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten. Dit team heeft ook speciale aandacht voor gender en seksuele gezondheidspromotie in moeilijk bereikbare, kwetsbare en/of minderheidsgroepen. In opdracht van de Belgische regering ontwikkelde, piloteerde en evalueerde Ines de eerste drie Zorgcentra na Seksueel Geweld in België. Ze coördineerde ook de eerste prevalentieHuiselijk en seksueel geweld: beter opgemerkt? Prof. Dr. Ines Keygnaert Operational Director ICRH Team Leader Gender & Violence Team studie over seksueel geweld bij 16-100-jarigen in België. Naast haar affiliatie aan UGent-ICRH, CESSMIR & HRRN, is zij ook gastprofessor aan VIVES waar ze het Postgraduaat Forensische Verpleegkunde coördineert. In 2020 kreeg Ines de Prijs Lucien De Coninck voor haar uitmuntend onderzoek met groot humanistische waarde en sociaal engagement. In 2021 kreeg ze de Prijs Marie Popelin voor haar onderzoek naar seksueel geweld en haar bijzondere bijdrage aan gendergelijkheid en vrouwenrechten. Kortom, een spreekster met grote kennis van zaken!

U kunt zich inschrijven via deze link: https://forms.gle/WC79CmN6eaV3tVpH6 . De prijs per persoon voor deze avond is 55€ (inclusief diner). Met uw deelname aan deze avond steunt u onze doelen. Het bedrag voor uw deelname kan gestort worden vóór 25 november op rekening van Soroptimist Beersel-Zennevallei: BE 34 7512 0214 3390 met vermelding van de namen van de aanwezige personen.

Als u die dag verhinderd bent, storten wij uw bijdrage integraal door naar een van onze doelen. Wij kijken ernaar uit u te mogen ontvangen op 30 November!