25 november – Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen

25 november – Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen

 

In 1999 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 25 november uitgeroepen tot Internationale Dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen.

Het probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes is een echte pandemie. Eén vrouw op drie over de hele wereld werd reeds geslagen, tot seks gedwongen of is het slachtoffer van één of andere vorm van mishandeling, meestal door een familielid.

Deze dag vindt zijn betekenis terug in 1960, het is inderdaad op 25 november 1966 dat in de Dominicaanse Republiek, de drie zussen Mirabal, politieke tegenstanders, op wrede manier werden vermoord in opdracht van de dictator Rafael Trujillo (1930-1961).

Onder "geweld tegen vrouwen" wordt verstaan "iedere daad van gendergerelateerd geweld, die resulteert in of die vermoedelijk resulteert in lichamelijke, seksuele of psychologische schade of leed voor vrouwen, inclusief dreigingen met dergelijke daden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht het feit of dit plaatsvindt in het openbaar of in het privéleven."

Geweld tegen vrouwen en meisjes, zij het door een intieme partner of van seksuele aard, is een belangrijk volksgezondheidsprobleem en een grote schending van de rechten van de vrouw.

De kinderen die opgroeien in gezinnen waar er geweld van de partner aanwezig is, kunnen lijden aan veelvuldige gedrags- en emotionele stoornissen, waardoor ze in hun later leven, dezelfde vormen van geweld kunnen uiten of er zelf een slachtoffer van worden.

Er bestaan zoveel verschillen vormen van geweld en discriminatie tegenover vrouwen.

Overweeg eventjes het volgende:

* één vrouw op de drie werd geslagen, gedwongen tot seks of andere misbruik in haar leven

* Volgens een recent rapport, zijn van de 800.000 mensen die worden verhandeld via internationale grenzen, 80% vrouwen

* Vrouwen voeren twee derde van de werkuren van de wereld uit maar verdienen slechts 10% van het wereldinkomen en bezitten minder dan 1% van de goederen.

* Op een totaal van 550 miljoen arme werknemers, zijn 330 miljoen (60 %) vrouwen.

* De Verenigde Naties schatten dat wereldwijd de onbetaalde zorg van vrouwen ter waarde van 11 biljoen $ per jaar ligt.

* Twee derde van de 880 miljoen analfabeten zijn vrouwen

* Van de meer dan 110 miljoen kinderen die niet naar school gaan, zijn ongeveer 60% meisjes

* Op de leeftijd van 18, hebben meisjes gemiddeld 4 en een half jaar minder onderwijs ontvangen dan jongens

* Zwangerschap en bevalling gerelateerde gezondheidsproblemen kostten elk jaar het leven van meer dan 146.000 tienermeisjes.

* Ongeveer 450 miljoen volwassen vrouwen in ontwikkelingslanden, zijn ziek, een direct gevolg van ondervoeding in het begin van hun leven.

* Twee miljoen meisjes en vrouwen worden elk jaar onderworpen aan genitale verminking en duizenden lijden onnodig door obstetrische fistels

 

Wat kunnen wij doen?

Primaire preventiestrategie blijkt het beste middel om geweld te voorkomen. Opvoeden moet jong beginnen.

De bewustwording en ondersteuning van de lokale organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes zijn zeer belangrijk!

Ik verzoek u op 25 november een oranje accessoire te dragen en zo een standpunt in te nemen tegen geweld tegenover vrouwen en meisjes!

 

Gerda Rosiers,

Voorzitter SIB, 2012-2014