Geweld tegen vrouwen

Soroptimisten verwezenlijken projecten om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Net zoals in andere domeinen is ook hier onze stem binnen de United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) belangrijk: Soroptimist International is één van de slechts 150 ngo’s die binnen dit orgaan een consultatieve status hebben. Het staat ons toe om een vuist te maken tegen gendergeweld en een stem te geven aan vrouwen die het zwijgen worden opgelegd. In samenwerking met gezagsdragers, politieke beleidsmakers en lokale en nationale instellingen, lobbyen we om preventie- en beleidsprogramma’s te verbeteren en een leidende rol te nemen in bewustmakingsacties.

We helpen bij de (uit)bouw van vluchthuizen en staan slachtoffers bij. Om de drempel voor slachtoffers te verlagen, ondersteunen we de mogelijkheid om interviewruimtes zó in te richten dat ze gesprekken makkelijker maken. Via de financiering van theatertherapie maken we de materie bespreekbaar en geven we aan dat slachtoffers er niet alleen voor staan. Met onze steun aan het VN-project ‘Orange the world, Say No to Violence against Women’ richten we alle ogen op het onrecht van gendergeweld: startend op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen worden op grote, internationale schaal enkele dagen lang gebouwen, monumenten en openbare plaatsen oranje belicht. Oranje staat voor een toekomst waarin meisjes en vrouwen veilig zijn.

Ontdek de projecten die we voor jou selecteerden

We empower women and girls to realise about their potential and support themselves. Thousand of projects have been implemented all over the world.