Financiële zelfredzaamheid

Diverse studies wijzen uit dat armoede vrouwelijk is. Volgens Unicef gebeurt wereldwijd twee derde van de gedane arbeid door vrouwenhanden, maar krijgen vrouwen slechts één tiende van het beschikbare inkomen en houden ze minder dan één percent van alle bezittingen in handen. Door middel van projectwerk en programma’s helpen wij vrouwen op lange termijn financieel het hoofd boven water te houden en economisch onafhankelijk te zijn.

Met de middelen die ze op die manier krijgen, kunnen vrouwen opleidingen volgen en zich de vaardigheden eigen maken die ze nodig hebben om betaald werk te vinden of hun eigen bedrijf op te starten. Plattelandsvrouwen zijn vaak opgesloten in een kringloop van armoede. Ze offeren het grootste deel van hun tijd op aan taken die makkelijker kunnen verlopen mits investering in infrastructuur. SIE helpt hen bijvoorbeeld door waterputten te boren zodat ze minder tijd verliezen door op afstand water te moeten halen voor wassen of koken. Ze krijgen ook opleidingen waardoor ze de opbrengst van hun oogst kunen vergroten en meer winst kunnen maken met de verkoop van hun producten.

Ontdek de projecten die we voor jou selecteerden

We empower women and girls to realise about their potential and support themselves. Thousand of projects have been implemented all over the world.