Actieterreinen

Wij geven vrouwen een beter leven

We focussen op projecten die gelinkt zijn aan onze actievelden

Als een Soroptimist praat over haar projecten, voel je passie. Begrijpelijk, want we boeken resultaten die het verschil maken in het leven van vrouwen en meisjes. Uniek is het feit dat we zoveel verschillende professionele expertise, competenties en culturele verscheidenheid samenbrengen: op die manier creëren we een dynamiek die projecten echt in beweging zet. Dat gebeurt in onze eigen gemeenschappen, maar ook ver van huis, want een lokaal project kan mee geïntegreerd worden in een globale doelstelling en wordt van daaruit ook internationaal ondersteund. Onze projecten situeren zich in diverse domeinen waar meer emancipatie en aandacht voor de situatie van vrouwen onontbeerlijk is.

Binnen de zes actievelden (onderwijs, zelfredzaamheid van vrouwen, stoppen van geweld tegen vrouwen, gezondheidszorg, duurzame ontwikkeling en studiebeurzen/mentoring) ondersteunen, implementeren en/of financieren we jaarlijks gemiddeld 4500 projecten.

Wil je ons helpen en onze acties ondersteunen?

Een bijdrage helpt vrouwen naar zelfredzaamheid, onderwijs, gezonde voeding en gezondheidszorg, weg van geweld en onrecht

Meetbare resultaten, sprekende cijfers

0   
projecten
0  EUR
beurzen en prijzen uitgereikt
0  EUR
fondsen opgehaald
0   
vrouwen en meisjes werden geholpen

Ontdek waar we mee bezig zijn in onze actievelden

Via onderwijs benutten meisjes en vrouwen hun capaciteiten, worden ze zelfredzaam en zelfzekere leiders. Jaarlijks verstrekt SIE 1600 studiebeurzen.
Een duurzame omgeving bevordert het welzijn van vrouwen. We leveren inspanningen voor een verantwoord milieubeleid en bieden hulp bij natuurrampen.
We bestrijden gendergeweld in samenwerking met gezagsdragers, beleidsmakers en instellingen. We sensibiliseren, lobbyen en staan slachtoffers bij.
Vrouwen en meisjes hebben recht op evenwichtige voeding en efficiënte gezondheidszorg. We zetten in op preventie, opleiding en onderzoek.
We ontwikkelen en financieren projecten die vrouwen toegang geven tot de arbeidsmarkt en tot economische onafhankelijkheid.
Naast beurzen en sponsoring zetten we in op mentorschap: onze leden delen hun ervaring, kennis en professioneel netwerk met jonge vrouwen.

We leiden op, we leren bij… samen Empowered by Soroptimist

Trouw aan onze naam ‘Soroptimist’ (van het Latijn ‘soror’ – zuster - en ‘optima’ – het beste) streven we naar het beste voor vrouwen. En dat haalt het beste in onszelf naar boven.