Transit 51, een boek over het leven van vrouwen in een asielcentrum, in volle asielprocedure.

 

Unieke blik op het leven van vrouwen

in een asielcentrum


Hoe ziet het dagelijks leven van in procedure zijnde asielzoeksters eruit? Hoe slagen ze erin hun ‘mannetje’ te staan in de harde minisamenleving waarin asielzoekers in het Klein Kasteeltje terechtkomen? Hoe gaan ze om met de stress die hun nieuwe omgeving teweegbrengt? En hoe bereiden ze zich voor op een leven buiten de muren van het asielcentrum?

 

 

Lisa Van Damme, fotografe van De Standaard, mocht uitzonderlijk enkele w

eken verblijven in het Klein Kasteeltje en maakte er kennis met Camilje, Marua, Parandzem, Jamila en Evgenia. Vijf vrouwen in volle asielprocedure, die wachten op een antwoord en een nieuw leven. Ze zijn in transit. Lisa ging samen met freelancejournaliste Julie Vanstallen en socio-cultureel medewerker in het opvangcentrum Julie Weyne op zoek naar hun verhalen, hun geheimen, hun verleden maar ook en vooral hun dromen en hoop voor de toekomst. Tekst en beeld komen samen in een prachtig boek, dat een unieke blik biedt op het leven van vrouwen in een asielcentrum.

 

Indien U het wenst komen ze graag in uw club over hun ervaring spreken. U kunt  Julie Weyne  bereiken via mail: julieweyne@hotmail.com