10 DECEMBER –INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN EN SI DAY

10 december – Internationale dag van de mensenrechten en  SI day

 

De verklaring werd ontworpen door de VN Commissie voor Mensenrechten en gepropageerd door met name Eleanor Roosevelt (1884-1962), de weduwe van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. De verklaring werd aangenomen door de leden van de VN op 10 december 1948, zonder tegenstemmen maar met 8 onthoudingen (waaronder van de Sovjet-Unie, Saudi-Arabië en Zuid-Afrika). De verklaring is de eerste internationale bevestiging van de universaliteit van mensenrechten. De verklaring heeft geen bindende kracht, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als de belangrijkste internationale standaard van de mensenrechten.

Mensenrechten zijn de fundamentele rechten en vrijheden waarop iedere mens aanspraak kan maken. Wie je ook bent, waar je ook woont, je hebt deze rechten omdat je een mens bent.

Mensenrechten staan je toe om in waardigheid te leven. Ze zijn onontbeerlijk voor een volwaardige ontplooiing, voor een menswaardig bestaan.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de concrete uitwerking van een eenvoudig, maar krachtig idee: alle mensen op aarde zijn gelijk en hebben recht op een vrij en menswaardig leven. Daarom staan mensenrechten los van toevallige omstandigheden, zoals de plaats waar men geboren is, huidskleur, geslacht, geloof of overtuiging. Mensenrechten zijn van iedereen en dus universeel.

Vandaag wordt de universaliteit van de mensenrechten nog versterkt door het feit dat het overgrote deel van de landen zich aan deze mensenrechten heeft verbonden. Elke nieuwe lidstaat van de Verenigde Naties onderschrijft, door lid te worden, automatisch de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De universaliteit is bovendien meermaals bevestigd in andere VN-Verklaringen en -Verdragen

 

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS:

http://www.aivl.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-volledige-versie/842#.UpR5qMRyE2k