Internationale Vrouwendag 8 maart 2017

 Internationale Vrouwendag 8 maart

Soroptimisten over héél de wereld vieren deze dag! 

Al meer dan een eeuw viert de wereld op 8 maart Internationale Vrouwendag.

Internationale vrouwendag werd in 1978 door de Verenigde Naties als feestdag erkend en heeft dit jaar als thema:

                                                           

"BE BOLD FOR CHANGE"               

                                                                                                                                                                 

Waarom engageren zich Soroptimisten                                                                                           over heel de wereld op deze internationale vrouwendag?

Omdat:

  • Eén van onze fundamentele waarden het bewerkstelligen van de vooruitgang van vrouwen is , door oa een actieve deelname aan de besluitvorming op alle niveaus van de samenleving na te streven.

  • Onze doelstellingen perfect aansluiten bij de thema’s van internationale vrouwendag zoals streven naar economische zelfstandigheid, empowerment van vrouwen en meisjes, het veroordelen van seksueel geweld, discriminatie en racisme.

  • Soroptimisten ‘a global voice for women and girls’ willen zijn en wij onze talenten willen aanwenden om de aangehaalde thema’s onder de aandacht te brengen en te houden.

Internationale Vrouwendag is voor sommigen een feest van de verworvenheden, voor anderen een oproep tot actie om aandacht te vragen voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.

Waar we ook zijn, als soroptimisten, kunnen wij een ambassadeur zijn voor gelijke rechten voor vrouwen en kunnen wij echt een verschil maken. In de straat, op school, op het werk, in het openbaar vervoer; in het stemhokje, op social media,..

Het begint met elk van ons. Stap naar voren en ‘inspire change’.

https://www.internationalwomensday.com/Theme

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day

 

Wat doen Soroptimisten concreet:

 

  • Wij organiseren in diverse lokale clubs in België acties op en rond de datum van 8 maart om de aandacht te vestigen op de betekenis van ‘Internationale Vrouwendag’.

  • Wij nemen het op voor en durven opkomen voor vrouwen en meisjes die hun ambitie willen waarmaken.

  • Als organisatie roepen wij de leiders van deze wereld op om de mensenrechten te handhaven en te verdedigen en te streven naar gender evenwicht in leiderschap en zich te houden aan de VN-richtlijnen zoals non-discriminatie, gezinsvriendelijk beleid, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, gelijke beloning, ...

  • In ons dagdagelijkse leven spreken wij ons uit voor verdraagzaamheid en tegen vooroordelen en gaan wij voor het respect voor elke mens.

LAATSTE NATIONALE ACTIE 2016 :  

  • SUFFRAGETTE

  • Filmvoorstelling :  maatschappelijk thema, de STRIJD OVER  het verwerven van het vrouwenstemrecht.

  • DE VOLGENDE NATIONALE ACTIE OP 8 MAART 2018