CSW59 - Commissie voor de Status van Vrouwen

Aangezien ik, als voorzitter van de Belgische Unie 2012-2014, als thema de strijd tegen alle vormen van geweld tegenover vrouwen en meisjes had gekozen en als lid van de Advisory Council SIE VAWG, was ik een kandidaat om deel uit te maken van de SIE delegatie voor CSW59 (Commissie voor de Status van Vrouwen), die werd gehouden van 09-20 maart bij de VN in New York.

We waren 11 Soroptimisten van SIE aanwezig die eerste week en samen ongeveer 80 Soroptimisten van de vier federaties. Bijna 9.000 mensen namen deel aan dit wereldwijds evenement.

Bij mijn aankomst in New York, ging ik naar het VN-hoofdkwartier op mijn officiële badge te bekomen, na het “kostbare” document te hebben bemachtigd, kon ik de zeer interessante vergaderingen bijwonen.

Het eerste evenement waaraan ik deelnam, was de presentatie van het rapport "Every Woman - Every Child" over de gezondheid van vrouwen en kinderen, dit in de aanwezigheid van onder andere Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon en Melinda Gates die de Bill Gates Foundation vertegenwoordigde.

Meer vrouwen kunnen nu bevallen in betere omstandigheden, er is heel veel verbetering maar als we zijn om de gestelde doelen willen bereiken, moeten we het proces versnellen.

Vrouwen meisjes spelen een fundamentele rol, want een vrouw in goede gezondheid kan veel beter zorgen voor haar gezin en haar gemeenschap. Geen enkel kind zou mogen sterven aan een ziekte die we kunnen genezen.

Vervolgens heb ik aan een debat "Cool Feminisme" deelgenomen dit werd georganiseerd door de Noordse landen. Nog veel te vaak worden vrouwen uitgesloten als het gaat over het nemen van belangrijke beslissingen. De Scandinavische landen zijn eigenlijk verder dan vele andere landen. Maar nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen. Uit protest en in de strijd voor gelijke lonen, stopten de IJslandse vrouwen het werk om 14:25 in plaats van 16:00 ze hadden hetzelfde werk geleverd voor een lager loon. Dit zouden we misschien een bij ons kunnen proberen!!

Wat de meeste indruk op mij maakte is het feit dat in IJsland gendergelijkheid wordt onderwezen in scholen, 17 scholen hebben dit in hun programma opgenomen! Dit zou overal ter wereld moeten gebeuren!!

Om mijn 1e dag af te sluiten heb ik aan « From commitment to action : financing gender equality in the post 2015 agenda » : Van verplichting tot actie: de financiering voor gendergelijkheid in de agenda na 2015). Het “Beijing Platform 1995” heeft helaas de financiering voor gendergelijkheid een beetje over het hoofd gezien!

De panelleden bespraken de belemmeringen voor gendergelijkheid en de behoefte aan sociale programma's die vrouwen toelaten om economisch bij te dragen en om volledig te participeren in de samenleving.

Mijn tweede dag begon met een topontmoeting geleidt door Mevrouw Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director van UN Women en van de Indiase zanger/ acteur Farhan Akhtar hij vertelde ons hoe belangrijk de mannen zijn in de strijd voor uitbanning van geweld tegen vrouwen. We moeten jonge kinderen opvoeden in het respect van vrouwen.
Hij creëerde een beweging in India, "Mannen tegen discriminatie en verkrachting."
De boodschap van deze discussie: de opvoeding van jongens en mannen van jongs af!

Daarna heb ik deelgenomen aan een discussie over « Women’s economic empowerment and entrepreneurship » (Empowerment en economische ondernemerschap van vrouwen). Eén van de panelleden, eigenaar van een software bedrijf in Bangladesh legde uit dat na 23 jaar dat ze dit werk doet, ze nog steeds elke dag moet vechten tegen de seksistische vooroordelen. De toegang tot financiering blijft een probleem voor veel vrouwen.

Op het einde van mijn 2e dag heb ik de discussie  « Girls at the centre : The importance of girls in ending violence against girls & women » bijgewoond (Meisjes in het middelpunt: Het belang van de meisjes in de strijd tegen geweld tegenover meisjes en vrouwen). Vrouwen en meisjes moeten vooraan in het middelpunt om de cyclus van armoede te kunnen doorbreken, we moeten meisjes opvoeden, maar we moeten er ook voor zorgen dat ze niet geconfronteerd met geweld op school en op de weg naar school.
We moeten schadelijke procedures zoals vrouwelijke genitale verminking stoppen.

SI organiseerde ook side events. Ik had de kans om deel te nemen aan « Uniting our voices against violence » (Laat ons onze stemmen verenigen tegen het geweld) in samenwerking met de YWCA organisaties, een beweging van jonge vrouwen die ijveren voor de sociale en economische veranderingen in de wereld. Ze verdedigen het leiderschap jonge vrouwen in samenwerking met WAGGGS, een vrijwilliger beweging van meisjes en jonge vrouwen in 146 landen van de wereld en. SIE Voorzitter Ulla Madsen en Renata Trottman Probst, Voorzitter van de EIS statuten Comité hebben tijdens deze sessie het SIE project « Defeating Violence » kunnen voorstellen.

Ik sloot deze VN week  af met een interessante en boeiende discussie  georganiseerd door SI : “Voices from the Grassroots  - A life course approach to Economic Empowerment »  (Bottom up - economische empowerment ).

Ik was erg onder de indruk van het aantal deelnemers aan deze CSW59 dagen, bijna 9.000 deelnemers uit de hele wereld, allen werken voor de rechten van vrouwen. Spannende ontmoetingen en het is hartverwarmend om te zien dat Soroptimisten niet alleen zijn in de strijd om de status van vrouwen te bevorderen!


Klein aandenken van onze debriefing SIE !

Ik blijf tot uw beschikking als u meer informatie wilt over de CSW59 New York!

 

Gerda Rosiers

Im. Past President SIB