Het onderwijs is de sleutel tot de uitroeiing van armoede

Soroptimisten INVESTEREN in het onderwijs!

photo Unicef

De strategische doelstelling is om vrouwen de mogelijkheid te geven om gelijkheid en vrijheid te bereiken door bevordering van onderwijs; hen bevrijden van beperkingen gegroeid uit sociale, economische en culturele achtergronden. Ons doel is dat zij hun dromen kunnen realiseren.  Onderwijs –  als een instrument om een  opleiding te kunnen blijven volgen zodat zij uit de vicieuze cirkel van armoede kunnen ontsnappen.  Onderwijs – als instrument om bij te dragen aan het uitroeien van geweld en ARMOEDE tegen vrouwen en meisjes.

Elk jaar nemen onze clubs deel aan lokale Belgische projecten zoals ook aan internationale projecten.   Onze organisatie Soroptimist International, die een wereldwijd uitgestrekt netwerk heeft,  biedt ons mogelijkheden voor projectwerking.

Wij doen dit door de bouw of renovatie van scholen en klaslokalen, door bij te dragen aan de uitrusting voor onderwijs, schoolboeken voor kinderen waarvan ouders de nodige middelen niet hebben.  Wij treden op als mentoren van jonge vrouwen,  door onderwijs te geven in talen  aan migrantenvrouwen die worstelen met de integratie in de voor hen nieuwe samenleving. Veel van onze  projecten richten zich ook op de voorbereiding van vrouwen op de arbeidsmarkt door hen technische vaardigheden te onderwijzen en hen de weg  te wijzen in beroepsopleidingen.

Wetend dat onderwijs de sleutel is tot gendergelijkheid, bieden wij beurzen aan in onze gemeenschappen voor verdienstelijke  vrouwen en meisjes. 

De integratie van vluchtelingen is een bijkomend probleem in Europa en staat in het middelpunt van discussie.  De migratiecrisis, met name de economische en sociale aspecten ervan, heeft invloed op ons allen; 

Onze uitdagingen zijn vooral trouw te blijven aan ons motto :

Begrijpen – Ondernemen – Verdedigen

 

(BRON texte SIE)