Economische Zelfredzaamheid van Vrouwen

Fotowedstrijd  2014 SIE Auteur: Marianne MUKANKAKA, SI Gisenyi (Rwanda)
Onderwerp: "rationele gebruik van beschikbare ruimte voor maaltijden met groenten"
Beschrijving: de dame op de foto is de eigenaar van een perceel van 50 m² waar ze woont met een kleine bloementuin. Ze wil graag groenten kweken voor heel het jaar.om niet te hoeven naar de markt te gaan.Ze heeft een ruimte gemaakt  en houdt alles zeer zorgvuldig bij. Ze was haar tomatenplanten aan het snoeien toen ik de foto nam.

VERSTERKEN & HOE :

Soroptimisten engageren zich voor het creëren, ontwikkelen en financieren van projecten die vrouwen helpen om economische onafhankelijkheid te verwerven. Zij helpen vrouwen en meisjes om kennis te verwerven, en theoretische en praktische vaardigheden te leren ontwikkelen.

EINDDOEL : Verbetering brengen in hun bestaansmogelijkheden en leefsituatie. 

Efficiënte samenwerking voor de zelfredzaamheid van vrouwen.

Soroptimisten werken in samenwerking met Zusterclubs van Soroptimist in binnen- of buitenland met participatie van de lokale bevolking. Partnership met organisaties die dezelfde waarden uitdragen als Soroptimist International hebben de volgende voordelen:

  • De samenwerking is niet beperkt, ze staat open voor allen.
  • Er is ruimte voor creativiteit, wat voor vlugge oplossingen zorgt.
  • De toegevoegde waarden zijn een voordeel voor alle partijen

“Sorores optimum” : wij willen het best mogelijke resultaat bereiken voor allen! 

Economische Zelfredzaamheid : 26 vrouwen van Rususa in Ruanda beslissen zelf om varkens te houden en te kweken met de hulp en onder begeleiding van Frieda Onraedt uit Club Zottegem Zuid-Oost Vlaanderen  

Noodzaak van het verwerven van economische zelfredzaamheid :

  • We willen vrouwen helpen om hun eigen belangen ter hand te nemen.
  • We willen vrouwen inspraak geven in de keuze van projecten.
  • We willen vrouwen beleidsondersteuning geven met regelmatige aandacht en controle ter plaatse.

Positieve invloed van deze aanpak is :

  • Vrouwen ervaren respect van de lokale bevolking
  • Zij hebben impact op de economische ontwikkeling in hun eigen regio
  • Hun families hebben meer inkomsten

Financiën & continuïteit = Einddoel

Soroptimisten bezoeken de projecten op regelmatige basis om ze bij te sturen waar nodig. Het resultaat daarvan is dat de projecten financieel gezond zullen zijn, ze hun eigen inkomen genereren en zelf beheren dank zij de verworven kennis van de lokale bevolking en de leden van het bestuur. Door hun competentie nemen deze vrouwen deel aan een duurzame economische ontwikkeling van hun regio en zijn ze in staat de beslissingen, genomen door het bestuur te beïnvloeden omdat ze er deel van uitmaken..

Soroptimisten steunen vaak projecten die gesitueerd zijn in rurale gebieden waar vrouwen slachtoffer zijn van armoede en hoofdzakelijk bezig zijn met overlevingsproblemen. Steun en inzet voor slachtoffers van oorlogs- en natuurrampen blijven steeds een belangrijk deel van het werk in onze organisatie met de hulp van het wereldwijd netwerk.

Les Deux Sources in Bolivië

De kinderen zijn de protagonisten van hun eigen ontwikkeling en worden opgeleid met de goede praktijken. De ouders en vooral moeders zijn volledig betrokken bij de aanpak. Het zijn de kinderen die hun kennis overbrengen op de ouders, wat een garantie is voor de continuïteit. Het is een opvoedkundig project dat niet duur is en gebaseerd is op de overdracht van kennis. De school samen met de moeders dragen bij voor de ontwikkeling van hun dorp, ze zijn de motor van het project. 

In eigen land

blijft aandacht voor de vrouwen en kinderen die slachtoffers zijn van geweld en alle andere vormen van discriminatie, die vrouwen economisch afhankelijk maken.  

Veurne-Westhoek België  Praathoek” voor integratie van vluchtingen

In eigen regio is het investeren in de integratie van de vluchtelingen belangrijk. Vrouwen en kinderen begeleiden in de kennis van onze cultuur, taal en de praktische regelingen van het dagelijks leven. Deze bevolkingsgroep verdient onze inzet en engagement. Het is in onze interesse dat ook zij zelfredzaam worden. Samenwerken met lokale projecten waar nood is aan vrijwilligers kan helpen.