Best Practice SIB 2017 Actiefonds SIB proficiat!

 

 • project passend in de  programma's van SI/SIE/SIB
 • de club moet een deel van het project zelf financieren

Een samenwerking van Sorop-Clubs :   

ANTWERPEN, ANTWERPEN-ANTHOS, ANTWERPEN de Zes Rozen, LIER de Zilveren Knoop

Fondsenwerving via een nationale actie van de Belgische Unie met de film “Sufragette” ter gelegenheid van de "Internationale Dag van de Vrouw" op 8 maart.  Door deze prijs kan HET FAMILY JUSTICE CENTER ANTWERPEN in de werking en het concrete aanbod naar de slachtoffers van intrafamiliaal geweld verder gesteund worden. Iedere dag worden mensen slachtoffer van intrafamiliaal geweld. De cijfers in België, en wereldwijd, spreken voor zich. De hulpverlening in Vlaanderen is erg versnipperd. Hierdoor worden slachtoffers vaak van het kastje naar de muur gestuurd en geven ze de strijd vroegtijdig op om terug te keren naar hun oude leven. De plegers van het geweld vallen vaak uit de hulpverleningsboot. Iedere familie is anders, elk conflict is anders  LEES MEER 

Wij maken deel uit van het Family Justice Center Europe. Lees meer

 •  

 

SI CLUB Liège-en-Isle = Best Practice Award SIB 2017:

Juridische hulp en vorming van leidinggevenden in Kolwezi

 • Beste SIB project door het Bestuur van de Unie en de PD (Programma Directeur) en de twee APD Adjunct Programma Directeurs) geselecteerd uit de PFR’s

Voor Zuster Nathalie Kangaj, Congolese non en advocate, is alles tien jaar geleden begonnen met een project van juridische bijstand aan de meest hulpbehoevenden. Met de hulp van zeven medewerkers, meestal vrijwilligers, heeft zij in Kolwezi een Centrum voor Juridische en Rechtskundige bijstand opgericht. (CAJJ -Centre d’Aide Juridico-Judiciaire (République Démocratique du Congo).

 • Hulp aan mishandelde vrouwen of door hun echtgenoot in de steek gelaten vrouwen,
 • Juridische informatie,
 • Documentatiecentrum voor Rechtsstudenten
 • Antenne binnen de gevangenis: de aanvragen zijn veelvuldig, de noden immens.

Zij stelt meteen vast dat de bevolking haar rechten niet kent, zelfs niet de meest elementaire. Vanaf 2011 installeert de CAJJ

 • Vormingsateliers voor leidinggevende vrouwen in hun gemeenschap
 • Informatie in de scholen
 1. Opdracht = binnen hun verenigingen restitutie vergaderingen houden.
 2. Doel = de vrouwen sensibiliseren en specifiek de analfabete vrouwen.
 3. De vrouwen meer bewust maken van hun burgerrechten en hun politieke rechten.
 4. Om samen met de lokale overheid zich actief in te zetten om hun dringendste problemen op te lossen.

Een 28-tal vrouwenverenigingen hebben uiteindelijk beslist om altijd samen te werken en te ijveren door een ruimte in te richten waar ze ideeën uitwisselen, voor beraad en om initiatieven te ontwikkelen genaamd:

« Espace de la Femme pour le Développement Intégré de Kolwezi » EFDIKO.

Hun eerste te realiseren project : ‘Pleiten voor water’: om in elke wijk van de stad over drinkbaar water te beschikken. Dit pleidooi heeft vruchten afgeworpen want er zijn dertig nieuwe waterputten geboord.

Economische autonomie van de vrouw: Bovendien neemt de CAJJ zich nu voor om vrouwen te helpen om inkomsten te beheren.