De Soroptimist International President’s appeal 2021-2023

“Opening Doors to a Bright Future, is het thema van de President’s appeal 2021-2023. Het wordt getrokken door SI President-Elect, Maureen Maguire, die haar voorzitterschap opneemt in januari 2022.

SI President-Elect Maureen Maguire legt uit:

"Onderwijs is het instrument om de vele struikelblokken voor vrouwen en meisjes aan te pakken. Voordat de COVID-19-pandemie uitbrak, was er in de hele wereld vooruitgang zichtbaar in het verstrekken van kwaliteitsonderwijs, maar de afgelopen 17 maanden hebben hun tol geëist: UNICEF schat dat 156 miljoen kinderen en jongeren niet naar school gaan. Zes van de tien kinderen hebben geen toegang tot basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen.

Verder zijn er naar schatting 750 miljoen volwassenen analfabeet, en velen van hen leven in armoede en worden geconfronteerd met uitsluiting en achterstelling. Ongelijke toegang tot onderwijsmiddelen en leren wordt nog verergerd door de digitale kloof, en als zodanig is het openen van de deur naar onderwijs een essentiële doelstelling in elk van onze Appeal-projecten. Dit criterium zal ons in staat stellen onze voorgestelde, meetbare doelstellingen te verwezenlijken en echte verandering en blijvende impact teweeg te brengen voor gezinnen en de lokale en bredere gemeenschappen waarin we werken".

 

De objectieven zijn:

Toegang verschaffen tot onderwijs in al zijn vormen aan kansarme en randgroep vrouwen en meisjes.

Aanbieden van onderwijs aan vrouwen en meisjes in een veilige, gastvrije en stimulerende omgeving waar gelijke kansen en ondersteuning voor iedereen gewaarborgd zijn.

Mentorschapsprogramma's ontwikkelen die het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde stimuleren en de participatie van vrouwen en meisjes in de samenleving en de besluitvorming vergroten.

Verbetering van de toegang tot informatie, educatieve middelen en diensten, om vrouwen en meisjes in staat te stellen weloverwogen levenskeuzes te maken.


Katrien De Ryck, Advocacy Coordinator Soroptimist International België