BEERSEL-ZENNEVALLEI

Vlaams-Brabant

Welkom in onze club !

Club Beersel-Zennevallei is één van de jongste telgen van SIB, gecharterd in 2007. De vlaamse rand rond Brussel was destijds nog een blinde vlek op de kaart van verspreiding van Belgische Soroptimist clubs. Terwijl Beersel zo dichtbij Brussel ligt, is het er tegelijk zo ver af wat betreft sociale ondersteuning aan de minderbedeelden in de maatschappij. Dat is waar wij denken dat we het verschil kunnen maken! Wij willen er zijn om ons in te zetten voor de vrouwen en kinderen in de regio, die het zonder onze steun moeilijk hebben. Dit deden we o.a. reeds voor “Mensen voor Mensen”, “Kinderdienst”, “vzw Hippo-Thalamus”, “Haven 21”, “Sloebernest”, “FriS”, “Villa Indigo“, “Horizon”, “Levenslust”. Voor al onze lopende projecten en acties nodigen wij u uit een kijkje te nemen op onze website www.soroptimistbeersel-zennevallei.be of op onze Facebookpagina!

Sinds ons ontstaan hebben wij ook op wereldvlak ons steentje bijgedragen: een waterbron in Fougadougou; hulp bij de opstart van een school in Uvira; de koop van een industriële borduurmachine voor de inheemse vrouwen van Guamote. Voor dergelijke projecten werken wij steeds samen met lokale vzw’s, verenigingen die regelmatig ter plaatse komen of lokale Soroptimist clubs. Zo zijn we een zeer actieve club waarvan de leden eens per maand vergaderen in het Kasteel van Huizingen. Tijdens de vergaderingen nodigen we regelmatig een gastspreker uit om inhoudelijke thema’s te bespreken (partnergeweld, leren leren,…) en komen de te steunen projecten, fondsenwerving en organisatie aan bod.

Belangrijke activiteit

Wine meets Art

Elk jaar in de herfst organiseren wij "Wine meets Art" in de historische locatie van de papiermolen Herisem te Beersel. Dit is een 2-daagse wijnproeverij, kunsttentoonstelling en verkoop (wijn en kunst) waarop we aandacht en steun vragen voor de projecten waar we ons engagement aan geven.

Projecten in de kijker

HOUVAST ( Sint-Maria Halle Ziekenhuis)

Inrichting van een “Feel-Good Ruimte” waar de kankerpatiënte in een sfeer van vertrouwen aandacht krijgt voor haar individuele noden en behoeften. Via workshops en uitstapjes in samenwerking met verplegers, psychologen, diëtisten en schoonheidsspecialisten krijgt ze haar zelfbeeld terug!

Zonnestraal vzw

Zonnestraal wil dat iedere persoon met een beperking zichzelf maximaal kan ontplooien. Soroptimist Beersel heeft o.a. de aanpassing en uitbreiding van het strijkatelier gefinancierd. Ook mensen die fysiek beperkt zijn kunnen zo in het arbeidsproces ingeschakeld worden.