GENT-SCALDILYS

Oost-Vlaanderen

Welkom in onze club !

Soroptimist Club Gent-Scaldilys is een club binnen Soroptimist International (NGO). Gent-Scaldilys telt 40 dynamische vrouwen, allen
professioneel en maatschappelijk geëngageerd, en van verschillende
leeftijdsgroepen.

De leden onderscheiden zich op basis van hun kennis, vaardigheden en achtergronden uit allerlei domeinen. Hierdoor creëren we een divers werkveld waarbinnen we onze contacten inzetten om doelen te ondersteunen of te verwezenlijken.

De projecten van Soroptimist International zijn erop gericht om de
status en de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes wereldwijd
te verbeteren, d.m.v. toegang tot onderwijs, recht op gelijke kansen en
het bevorderen van economische zelfredzaamheid.

Concrete topics:
 Onrecht tegen basismensenrechten voor vrouwen, zoals strijd tegen geweld, voor gendergelijkheid, tegen genitale verminking, tegen gedwongen (kind)huwelijken;
 Familieplanning, en belang van relationele educatie;
 Opvoeding en onderwijs;
 Gezondheidszorg.

Onze fondsenwerving:
Organisatie van: aperitiefconcerten (sinds 1991), golftornooien (sinds
2009), speelgoedbeurzen (sinds 2017), en zovele éénmalige initiatieven,
zoals de recente Online Kunst- en Cultuurveiling (2021).

In het kader van ‘gezondheidszorg’ hebben wij ervoor gekozen om met
de opbrengst van ons komende Golftornooi op 20 september in Latem,
het Boezemtassen-project van de Beautiful After Breast Cancer (BABC)-
foundation te ondersteunen.
Deze stijlvolle tassen met educatieve inhoud, samples, tips & tricks,
zullen worden aangeboden, als een warme ondersteuning aan alle
borstkankerpatiënten die verdict krijgen, in de borstklinieken van Regio
Gent.
 • Opgericht op:
  25/04/1981
 • Voorzitster:
  Sabine VANVOOREN
 • Maandelijkse vergadering:
  Eerste donderdag van de maand
 • Contactpersoon:
  Kathy VELGHE
 • Contact

Belangrijke activiteit

Golftornooi

Ons 2-jaarlijks golftornooi is keer op keer een succes! De combinatie van sport en amusement in een prachtig, natuurlijk kader lokken telkens een 100-tal sportieve golfers. Inkomsten halen we uit de kaartenverkoop en sponsoring van lokale bedrijven.

Onze Projecten

GAMS België vzw

De doelstelling van GAMS België vzw is om bij te dragen aan de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België en in de rest van de wereld. Er wordt ingezet op preventie, nationale en internationale lobby en ondersteuning aan vrouwen/meisjes die slachtoffer zijn van VGV. VGV wordt beschouwd als een vorm van gender gerelateerd geweld.

Tejo

Zie je het even niet meer zitten? Spring bij ons binnen en doe je verhaal! TEJO wil zo jongeren helpen in hun groei naar volwassenheid. Zij bieden laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.