Lorrie Vandeginste Vredesvrouw 2012

 

Twaalf jaar na de goedkeuring van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad die meer aandacht eiste voor de impact van oorlog op vrouwen, worden zij nog te weinig betrokken bij oorlogspreventie en opbouw van vrede.

Gisteren 11 december, in het bijzijn van Koningin Paola, kregen achttien vredesvrouwen een zilveren klaproos voor hun inzet. Onder hen Lorri Vandeginst, lid van club SI Roeselare.

Lorrie is medestichster van SOLFA, een vzw die in Afrikaanse ziekenhuizen vrouwen  met genitale fistels opereren. Fistels, een vaak verborgen probleem, veroorzaakt doordat vrouwen in arme streken geen toegang hebben tot keizersneden. Of het duurt  te lang voor ze zo’n ingreep krijgen, omdat ze ter ver moeten stappen. Het probleem komt in Afrika op grote schaal voor en niet alleen als het gevolg van oorlogsverkrachtingen . Er konden al meer dan 300 vrouwen worden geholpen. De vzw verschaft ook microkredieten aan vrouwen in Oost-Congo en verleent “ecofours” aan vrouwen in Rwanda , waardoor ze minder hout nodig hebben om te stoken.

 

Lorrie zegt : “Het draait hier om de empowerment van arme vrouwen die in een fragiele staat overleven”.

Gefeliciteerd Lorrie!!!

Van harte gefeliciteerd Lorrie!!!