Soroptimists at the Commission on the Status of Women

Themes

  • Priority theme: Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls;
  • Review theme: Women’s empowerment and the link to sustainable development (agreed conclusions of the sixtieth session);

http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019

 

CSW (de Vrouwenrechten Commissie) is het grootste forum, zowel voor de lidstaten van de Verenigde Naties, als voor organisaties van het maatschappelijke middenveld en andere internationale actoren. Een delegatie onder leiding van SI voorzitter Mariet Verhoef-Cohen en SIE voorzitter Renata Trottmann-Probst zal zoals elk jaar deelnemen aan de commissie in New York, dit samen met de meer dan 4300 vertegenwoordigers van meer dan 600 maatschappelijke organisaties en 170 lidstaten. Ook dit jaar zijn er meer dan 90 Soroptimisten aanwezig

 

                        lees  van de Voorzitter SIE Renata Trottman-Probst

 

    on International Women’s Day – and Every Day!      

 

      

 

 

Youtube.com  Internationale Vrouwendag 2019  video boodschap            van SI Voorzitter Mariet Verhoef-Cohen aan Soroptimisten wereldwijd.

 

 

 

8 Maart  /  Historie van deze dag    << meer weten

https://www.internationalwomensday.com/

/www.soroptimistinternational.org/events/international-womens-day-3/

 

 

Een rol model voor vele vrouwen  LINK NAAR EVENTS 8 MAART

Shaesta Waiz, een Afghaanse-Amerikaanse professionele piloot, heeft solo rond de wereld te bevorderen van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) onder meisjes vliegen. Zij deelde haar inspirerend verhaal met schoolmeisjes in Kabul van hoe ze haar ambities als dochter van een Afghaanse immigrant bereikt. UNDP Afghanistan/Omer Sadaat (2017)

 

In december 1977 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen: de dag van de rechten van de vrouw en de internationale vrede zal elk jaar door de lidstaten worden gevierd op een dag volgens hun historische en nationale tradities.

Uiteindelijk wordt de datum van 8 maart gekozen als algemene internationale vrouwendag.

Waarom 8 maart ?

De international vrouwendag vindt zijn oorsprong in de grote stakingen van 8 maart van de arbeidsbewegingen in het begin van de 20e eeuw in Noord-Amerika en Europa. De opstandelingen waren gewone vrouwen, werknemers, moeders en vrouwen van soldaten. Hun rechten, maar ook hun waarden, werden genegeerd. De eerste vrouwendagen waren het begin van een lange strijd voor gelijkheid en vrede.

Elk jaar, is de International Vrouwendag een kans om een balans op te maken over de status van vrouwen, de gelijkheid tussen de seksen, maar ook om verder dan onze grenzen te gaan kijken en om na te denken over toekomstige ontwikkelingen.

Hoewel de weg nog lang is, kunnen we zeggen dat er meer dan voorheen naar de stem van de vrouwen geluisterd wordt. Op 8 maart is het de gelegenheid de verwezenlijkingen van de vrouwen te erkennen en hun behoeften op nationaal, regionaal en internationaal toneel te doen gelden.

Internationale Vrouwendag is voor sommigen een feest van de verworvenheden, voor anderen een oproep tot actie om aandacht te vragen voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.

                             Waarom engageren zich Soroptimisten ?                                                                                       

Omdat:

  • Eén van onze fundamentele waarden is het bewerkstelligen van de vooruitgang van vrouwen en meisjes, door o.a. een actieve deelname aan de besluitvorming op alle niveaus van de samenleving na te streven.

  • Onze doelstellingen sluiten perfect aan bij de thema’s van internationale vrouwendag zoals het streven naar economische zelfstandigheid, empowerment van vrouwen en meisjes, het veroordelen van seksueel geweld, discriminatie en racisme.

  • Soroptimisten willen hun talenten en netwerken aanwenden om de aangehaalde thema’s onder de aandacht te brengen en te houden.

 

Waar we ook zijn, als Soroptimisten, kunnen wij een ambassadeur zijn voor gelijke rechten voor vrouwen en kunnen wij echt een verschil maken. In de straat, op school, op het werk, in het openbaar vervoer; in het stemhokje, op social media,..