6 februari – internationale dag tegen de vrouwenbesnijdenis

6 februari – internationale dag tegen de vrouwenbesnijdenis

Vrouwenbesnijdenis is een schadelijke traditionele praktijk die blijvend letsel veroorzaakt aan de vrouwelijke geslachtsorganen zonder enige medische reden. Het komt vooral voor in het westen, oosten en noordoosten van Afrika; enkele landen in Azië en het Midden-Oosten en in de migranten- en vluchtelingengemeenschappen uit deze gebieden in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

Vrouwenbesnijdenis is internationaal erkend is als een schending van de mensenrechten van meisjes en vrouwen en een misdaad is in alle lidstaten van de EU. Toch blijft het ontelbare meisjes en vrouwen aantasten in veel landen, ook in de geïndustrialiseerde.

Naar schatting loopt het aandeel van vrouwen en meisjes tussen 14 en 64 jaar die aangetast zijn door vrouwenbesnijdenis, op tot bijna 10% bij vrouwelijke asielzoeksters in de EU.

In België bestaan er 2 organisaties die tegen vrouwenbesnijdenis strijden GAMS en INTACT.