Belgium Transplant Society 2018 Award voor Soroptimist

Wat eens klein begon in 2000 is uitgegroeid tot een nationaal project en tot een continuïteit van acties door Soroptimisten.

GROOT NIEUWS

Erkenning voor jarenlange inzet voor orgaandonatie door Soroptimisten van Noord tot Zuid.

Op 15 maart heeft Soroptimist Belgium een Award in ontvangst genomen op het jaarlijkse congres van de Belgian Transplant Society (BTS) in Rotterdam.

In een mail schrijft  Luc Colenbie, Transplantcoordinator, UZ Gent, het volgende:

Graag wil ik u informeren over de beslissing inzake het uitreiken van de BTS award. Men heeft op de vergadering beslist deze award toe te reiken aan de Nationale Soroptimist club. De reeds jarenlange inzet voor sensibilisatie vanuit  de verschillende afdelingen wil de BTS hun dankbaarheid uiten door het toereiken van deze prijs. Dank zij jullie inzet zijn er heel veel mensen die zich bewust hebben laten registreren.   

WIJ WAREN AANWEZIG   : Geertje Roelandts, Vice Voorzitter SIB, Dr.Anne Lempereur, Gouverneur SIB,  2016-2018, en Marlise Binder, Coördinatie Orgaandonatieacties.

 

LEES HIER MEER OVER DE AFGELEGDE WEG IN +/-  20 JAAR SENSIBILISATIE  - INFORMATIEDAGEN - ACTIES 

SOROPTIMISTEN WERKEN MEE MET VELE ANDERE ORGANISATIES EN MEDEWERKERS

VAN UNIVERSITEITEN EN HET ONDERWIJS AAN

            BEWUSTWORDING - EDUCATIE - SENSIBILISATIE - SOLIDARITEIT                  

 GEEF LEVEN – ZEG JA

Sedert 2016 een ommekeer, vier keer meer registraties als orgaandonor als 10 jaar geleden.

15 jaar ACTIE met de steun van de Universitaire Transplantcentra :  wat promoten wij  : SPREEK EROVER 

MET WIE : het grote publiek en het secondair onderwijs derde graad  

DOEL : BESLIS ZELF & REGISTREER JE ALS DONOR & stel je familie gerust, praat met hen!

Valentijnsdag 2016 startte een nieuwe actie : “Ik geef je mijn hart “.

Broodzakken verdeling bij bakkers met de boodschap naar het publiek,

wij maken het thema bespreekbaar aan de ontbijttafel! De actie wordt verder gezet in februari 2017 en 2018. 

In drie jaar zijn 850'000 broodzakken verdeeld in België door Soroptimisten, bij 850 bakkers.

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ZEG JA registreer je 

België blijft koploper orgaandonaties

Soroptimisten laten hun hart spreken voor jong en oud, wij moedigen iedereen aan om deel te nemen aan een actie met grote solidariteitswaarde!

Vandaag maakte Eurotransplant, de samenwerkingsorganisatie tussen 8 Europese landen, de cijfers rond orgaandonatie bekend. België blijft samen met Kroatië de koploper wat betreft het aantal donoren. 

Redenen voor het succes van België zijn de goede wetgeving. Bijkomend besloot in 2005 de minister van Volksgezondheid een sensibiliseringscampagne te lanceren over orgaandonatie. Het hele jaar door wordt via verschillende donorcoördinatoren in de ziekenhuizen en de verschillende sensibilisatiecampagnes, zoals onder andere de Beldonorcampagne van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu actie gevoerd samen met. de verenigingen van donorfamilies en transplantatiepatiënten zoals niet te vergeten de acties van Soroptimist International Beligë.

Al 15 jaar organiseren wij allerlei activiteiten zoals sensibilisatie bij jongeren van het derde graad Secundaire Onderwijs. 

 Dit zorgt ervoor dat orgaandonatie al lang geen taboe meer is in ons land.  Hoewel elke Belg wettelijk gezien donor is, hebben zich al meer dan 185.000 landgenoten via hun gemeentebestuur opgegeven als potentiële orgaandonor, 5 keer zoveel als in 2005. 

Ons land werd hiervoor op de Europese Donordag 2013 nog in de bloemetjes gezet door de Raad van Europa.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:  Lees meer www.beldonor.be

CONTACTPERSONEN voor Soroptimist International van België   lees hier : DOCUMENTEN AFFICHES  gebruik je log in als lid van SI

Anne Lempereur

gouverneurfr.sib@soroptimist.be

Geertje Roelandts

vicevoorzitter2.sib@soroptimist.be

Marlise Binder

adjsecretaris.landvanwaas@soroptimist.be