Opvolging van onze actie “Orange the world”

Tijdens de UN campagne ‘Orange the world’, een jaarlijks terugkerende actie, slaan alle Soroptimist clubs van de Europese federatie de handen in elkaar. Met hetzelfde visibiliteitsmateriaal voeren we samen een campagne op onze sociale media én we vragen onze beleidsmakers om actie te nemen in het wettelijk kader.

Wij grepen de Valentijnsperiode, een tijd waar liefde regeert, aan om te vragen hoever het staat met de politieke beloftes die in het regeerakkoord vermeld staan rond geweld tegen vrouwen.

Hoever stonden we, 3 maanden na de Orange campagne. Hebben onze beleidsmakers de boodschap opgepakt ?

Dertien Ministers, bevoegd voor de materie, kregen een brief. Van 8 van hen kregen we een concreet antwoord, met de nodige actieplannen bijgevoegd terug.

Er zijn  2 uitnodigingen voor afspraken, zowel op federaal vlak als op regionaal.

 

We kunnen dus zeggen dat onze boodschap gehoord is.

 

Kartrien De Ryck,
Advocacy Coordinator -  Soroptimist International België