25 november - 10 december: 16 actiedagen stop geweld tegen vrouwen en meisjes!

Ook dit jaar ondersteunen leden van de 56 clubs van Soroptimist International België de campagne 'Orange the world, say no to violence against women' van de Verenigde Naties.
Zij vragen onder andere een betere bereikbaarheid van het noodnummer 1712.
Hieronder kunt u het persbericht lezen dat in het kader van deze campagne is uitgegeven.

Persbericht: Orange the World

Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november

Soroptimist International België roept op tot een zwaardere bestraffing van geweld op vrouwen

 Soroptimist International België eist dat misdrijven tegen vrouwen voortaan in het Strafwetboek worden opgenomen en dat de bestaande noodnummers voor slachtoffers van geweld dag en nacht bereikbaar zijn. Deze eisen kaderen in de 'Orange the World' campagne van de Verenigde Naties rond 25 november, Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen.

 In 2020 was in België 1 vrouw op 7 slachtoffer van partnergeweld. Wereldwijd krijgt 1 op 3 vrouwen in haar leven te maken met geweld al dan niet gepleegd door haar eigen partner. Met de 16-daagse 'Orange the World' campagne wil de Verenigde Naties het probleem van geweld op vrouwen in het daglicht plaatsen. Ook in ons land zullen zoals elders in de wereld gebouwen oranje oplichten.

Soroptimist International is al jaren zeer actief betrokken bij deze campagne. Anno 2021 zijn dit de eisen van Soroptimist International België voor de beleidsmakers:

·        Zwaardere straffen voor geweld op vrouwen door een wijziging van het bestaande wetgevingskader. Misdrijven tegen vrouwen moeten in het Strafwetboek worden opgenomen en erkend als misdrijven op basis van geslacht, wat een verzwarende omstandigheid betekent.

·        Permanente bereikbaarheid van bestaande noodnummers 24/24 en 7/7 voor de slachtoffers van geweld. De nood is hoog, de vrouwen kwetsbaar en het geweld speelt zich vooral af buiten de werkuren.

Vorig jaar formuleerde Soroptimist International  België de eis dat een jaarlijkse telling zou plaatsvinden van de aangegeven gevallen van geweld op vrouwen. Dit is intussen door de beleidsmakers geïmplementeerd. Hierdoor weten we vandaag dat in 2020 in België 1 vrouw op 7 slachtoffer is geweest van partnergeweld.  

 Over Soroptimist

Sinds 1921 is Soroptimist International een wereldwijde stem voor de rechten van vrouwen, met een vertegenwoordiging in internationale organen zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties. Soroptimist België telt 1.650 leden die via projecten en acties ijveren om het leven en de status van vrouwen en meisjes te verbeteren. Soroptimist België is lid van de Vrouwenraad en de ‘Conseil des Femmes Francophones de Belgique’ 

 

Meer informatie

www.soroptimist.be  
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women
 

Katrien De Ryck, advocacy coördinator Soroptimist International België

Josée Di Benedetto, voorzitter Soroptimist International België